Ukategorisert

Tar inn for mye avgifter

Mange kommuner tar inn for mye avgifter for å finansiere de kommunale tjenestene. Bergen kommune er en av de som er avslørt.

Bergen kommune har innkrevd over en halv milliard kroner for mye i vann- og avløpsgebyrer de siste ti årene, ifølge kommunerevisjonen. Uklare regnskapsregler og manglende kontroll gjør det vanskelig å avsløre kommunal regnskapsslurv og ulovlig høye gebyrer.

Kommunene plikter å følge et såkalt selvkostprinsipp, det vil si at de ikke har lov til å ta mer i gebyr enn det de kommunale tjenestene virkelig koster. De som følger kommunepolitikken nøye, vil skjønne at mange kommuner bryter dette prinsippet, dessverre. Først og fremst for å finansiere fremtidige investeringer på tjenestene, men også til forbruk på andre områder.

Det beste hadde vært full privatisering av kommunale tjenester, der hver enkelt av oss ble behandlet som kunder og valgmulighetene var større enn i dag. Stivbeint regelverk fra staten sin side, og motstand mot privatisering i kommunene, gjør at markedet ikke styrer i stor nok grad. Det taper vi som forbrukere på.

Når forholdene ikke ligger til rette for full privatisering, bør kommunene sørge for å følge selvkostprinsippet på kommunale tjenester. Det er uholdbart å betale for mye i renovasjon for å finansiere andre deler av kommunal sektor.

Det bør også utarbeides retningslinjer der hver enkelt av oss betaler for det nøyaktige forbruket. Ofte må enslige pensjonister betale like mye i avgifter som småbarnsfamilier, til tross for et betydelig lavere forbruk på de kommunale tjenestene. Det er og blir et galt prinsipp !

Mest lest

Arrangementer