Ukategorisert

Selg Hafslund

Oslo kommune bør stå fast på sine planer og selge Hafslund. Staten bør ikke kjøpe andelene, slik flere politikere ønsker.

Det har ligget i kortene lenge at Oslo kommune vil selge Hafslund. Hadde det politiske klimaet vært som i ”gamle dager”, ville salget hatt det nødvendige flertallet. Fremskrittspartiets kuvending i synet på statlig eierskap i næringslivet har snudd opp ned på det politiske spillet.

Oslo bør selge Hafslund. Kommunen bør ikke styre et næringsliv private aktører kan gjøre langt bedre. Staten er ikke en bedre driver, selv med et strukturfond, slik Carl I Hagen og Fremskrittspartiet ønsker. Disse ønskene bryter fullstendig med all argumentasjon partiet brukte i slike saker for noen få år siden.

Staten er ikke egnet til å være en stor eier i næringslivet. Statens eiendeler i næringslivet bør reduseres og ikke økes. Den er mer enn stor nok allerede. Kravene til virksomhetenes omstillingsevne gjør at norsk næringsliv må ha mer aktive eiere enn det staten kan være.

Vi mener departementene, Stortinget og det politiske system forvaltningsorgan ikke er konstruert for å være en aktiv eier, noe det finnes flere gode eksempler på. Det politiske systemet hindrer et aktivt eierskap som stiller krav til næringslivet. Kravene til godt eierskap blir stadig skjerpet. I dag blir bedriftenes behov i den raskt endrede internasjonale verden lett et politisk problem, og den politiske behandlinger er ofte tidkrevende. Derfor bør Hafslund over på private hender, selv om det betyr utenlandske eiere. Nasjonaliteter bør ikke være et argument mot å selge kommunale eller statlige aksjer.

Liberaleren har et eneste råd til Oslo og staten. Selg aksjene i Hafslund !

Mest lest

Arrangementer