Ukategorisert

Avmakt og klientifisering

Jeg sitter og ser på TV2-nyhetene. En reportasje viser hvordan et fysioteraptilbud blir lagt ned for å bringe det kommunale budsjettet i balanse. Foreldrene fortviler.

Jeg ønsker ikke å gå inn på den konkrete saken. Den belyser imidlertid et poeng. Velferdsstaten klientifiserer mennesker og gjør den avhengige av politiske prioriteringer. Dette gir mennesker en følelse av avmakt. De er ikke lenger herre over sin egen fremtid. Det å ha et sykt eller funksjonshemmet barn betyr at man blir avhengige av politiske innfall. Man mister muligheten til å planlegge og ta ansvar for sin egen fremtid.

Det finnes en rekke private metoder for å sikre seg et tilstrekkelig økonomisk og støttemessig fundament dersom man får et sykt ban. Den enkleste måten vil sannsynligvis være en forsikring som foreldre tegner før man får barn. En slik forsikring vil neppe bli særlig dyr og vil lett kunne betales av alle vordende foreldre dersom man får skattelettelse tilsvarende det som man sparer på nedbygging av velferdsstaten.

Dersom barnet lider av en sykdom, får man utbetalt kompensasjon i henhold til avtale. På denne måten kan man selv styre sin egen fremtid og ta ansvar for seg og sin familie. Dette må da være et mye bedre alternativ enn å være en klient som er avhengig av politiske tilfeldigheter?

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Espen
Espen
18 years ago

Hva om foreldrene velger å ikke kjøpe forsikring for barnet; må ikke barnet anses som en uskyldig tredjepart i denne situasjonen? Hvilke rettigheter vil du tilskrive barn før de har mulighet (og lov) til å foreta egne valg? Selvfølgelig er det godt mulig at private veldedighetsorganisasjoner ville bidratt her, men det er ingen garanti for at en slik ordning ville holdt på sikt.

Bent Mosfjell
18 years ago

Det at noen ikke er i stand til å ta vare på sitt liv, vil uansett ikke legitimere umyndiggjøring av alle de som er i stand til å styre sitt eget liv. Det store flertall vil uten problemer forsikre sine ufødte barn. Man bør også påpeke menneskers evner til å danne vaner. Det vil ganske fort bli en vanesak å ta vare på sitt eget liv dersom staten slutter å påta seg ansvaret for dette. Å tegne helseforsikringer vil bli like naturlig som å betale abonnent på Aftenposten eller annet lesestoff, forsikre huset eller foreta andre nødvendige investeringer. Hva så… Read more »

Fra arkivet