Ukategorisert

Bevilling for tobakksalg

Helseministeren er positiv til å innføre bevilling for salg av tobakk og vil bestemme seg i løpet av høsten om han vil gjennomføre ordningen.

Liberaleren har advart mot denne utviklingen for lenge siden. Mange trodde advarslene var en fleip, og nektet for at helseminister Dagfinn Høybråten ville gå så langt i kampen for å bekjempe tobakksalget. Det er pussig at han ikke gjør tobakk ulovlig mens han holder på. Det vil selvsagt ikke fungere, men det vil være i tråd med den fundamentalistiske linjen han følger.

–Det er viktig for meg at en slik ordning blir ubyråkratisk og lite kostnadskrevende. Dersom forslaget legger opp til det, ser jeg ikke bort fra at en bevillingsordning kan innføres i løpet av ett års tid. Det vil imidlertid være avhengig av hvor konkret og detaljert utredningen fra Sosial- og helsedirektoratet er. En bevillingsordning vil gi muligheter for en helt annen kontroll og oppfølging av aldersbestemmelsen enn vi har i dag, sier helseminister Dagfinn Høybråten til Aftenposten.

Når helseministeren går så langt i uttalelsene som han gjør denne gangen, er det store sjanser for at han har bestemt seg. Tobakksalget skal heretter ilegges bevillinger. Skrekk og gru!

Liberaleren har foreløpig ikke kjennskap til hvilke modeller det legges opp til, men vi frykter samme ordning som det er for salg – og servering av øl, vin og brennevin. Øldebattene i de ulike kommunestyrene kan karakteriseres som ”Muppet Show”. Røykedebattene vil ikke bli annerledes hvis en slik modell velges. Skrekk og gru igjen.

Hvis Høybråten virkelig går inn for bevillingsordningen for salg av tobakk, er det stor fare for ordningen blir vedtatt. Han har allerede bevist sin makt i regjeringen, og i disse sakene er opposisjonen i Stortinget handlingslammet. Høybråten vil vinne frem, selv om det er merkelig at Venstre og Høyre ikke stopper sakene fra helseministeren. Det er kanskje ulempen med Samarbeidsregjeringen. Alle må gi og ta. Dessverre gir KrF sine samarbeidspartnere altfor mye i disse sakene. Måtte de snart innse dette, gjerne i god tid før denne saken skal behandles av politikerne.

Liberalister skal være imot alle former for konsesjoner. Derfor reagerer Liberaleren på den nye bevillingsordningen som kan bli innført. Vi vil avskaffe slike ordninger, ikke omvendt.

Mest lest

Arrangementer