Ukategorisert

Kamp mot privatisering

Lokalpartiene i Det Norske Arbeiderpartiet kjører i denne valgkampen et klart og rungende slagord på nei til privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester.

Samtidlig lover de samme AP-toppene mange nye tiltak i sin kommune. De valgprogrammene Liberaleren har sett inneholder alt fra nye svømmehaller, renovering av skoler, nye kirker og utvidet tjenesteproduksjon. Det er ikke små summer partiprogrammene binder opp investeringsbudsjettene i mange små og mellomstore kommuner den neste perioden.

Tankekorset for disse sosialdemokratiske politikerne bør være hvordan de skal finne penger på kommunebudsjettet til nye tiltak, når de er imot alle former for privatisering og konkurranseutsetting av kommunale tjenester.

Kommunene har klaget på dårlig økonomi i hele inneværende periode. Flere og flere blir satt under administrasjon eller ligger helt i skjæringspunktet til å bli det. Likevel kommer det svært mange valgkampløfter fra denne fronten som umulig kan gjennomføres dersom slagordet mot privatisering og konkurranseutsetting skal følges opp.

Skal mange kommuner ha råd til nye, store investeringer eller å utvide tjenesteproduksjonen er en nødt til å få mer igjen for pengene. Det kan kun gjøres ved å effektivisere den kommunale organisasjonen. Et av virkemidlene for å få til effektivisering er privatisering og konkurranseutsetting. Uten å bruke disse virkemidlene er det umulig å få mer igjen for pengene. Dermed vil det ikke være penger igjen til alle løftene velgerne loves.

Selvsagt kan AP-toppene håper på mye større overføringer til kommunene fra staten. Det er likevel ingen ting som tyder på det. I tillegg skal disse overføringene hentes fra deg og meg, og det vi betaler i skatt. Ut fra et liberalistisk ståsted er vi imot ei slik finansiering.

Hvis Arbeiderpartiet fortsetter denne kampanjen hele valgkampen igjennom vil de helt sikkert gjøre et brukbart valg i mange kommuner, ettersom kommunalt ansatte vil stemme på partiet for å sikre sin framtid i den kommunale organisasjonen. Men en slik valgkamp vil også føre til større politikerforakt. Svært mange løfter vil ikke bli innfridd. Velgerne lures! Det er rett og slett umulig å utvide dagens tjenesteproduksjon og investeringer uten å gjennomføre tiltak der en får mer igjen for pengene. Arbeiderpartiets valgkampåpning innbyr til en kamp mot privatisering og konkurranseutsetting. Det betyr at ressursene vil bli brukt på en ufornuftig måte. Det er deg og meg som må betale for sløsingen, dessverre.

Mest lest

Arrangementer