Ukategorisert

Mot privatisering?

Konkurranseutsetting av helsetjenester er blitt et hett tema i årets valgkamp. Dessverre viser meningsmålinger at velgerne er skeptisk til dette virkemiddelet.

I Norge er det tverrpolitisk enighet om at det offentlige skal ha hovedansvaret for å gi helsetjenester til folket. Det er bred enighet om at disse tjenestene skal finansieres over offentlige budsjett. Vi liberalister er unntaket. Mange av oss hadde helst sett et helt annet system.

Drømmen må være at folk for beholde sine egne inntekter. På den måten ville vi være i stand til å ta vare på egen helse. Vi er langt unna å kunne innfri denne drømmen.

Debatten går nå på om private aktører også kan gi tjenesten, selv om regningen betales av det offentlige. Venstresiden i norsk politikk er fullstendig imot denne konkurranseutsettingen, eller privatiseringen som LO kaller det. Det er en uforståelig motstand. Dessverre ser det ut som LO sin tenking har tilslutning hos velgerne.

I dag mener hver tredje velger at helse- og omsorgstjenestene blir dårligere om tjenestene blir drevet av private aktører i stedet for kommunen.
Stadig flere synes private løsninger i eldreomsorgen er en dårlig ide.
Det viser en undersøkelse Opinion har gjennomført på oppdrag fra LO, melder NRK.

Når det er stor enighet om at det offentlige skal betale for helsen bør det være knekkende likegyldig hvem som utfører oppgaven. Så lenge folket får den tryggheten som forventes, må det være likegyldig hvem som gjør oppgaven. Det er pussig at velgerne ser ut til å sluke argumentasjonen til Arbeiderpartiet, SV, RV og fagbevegelsen.

Konkurranseutsetting er bra fordi det gir konkurranse. Konkurranse er sunt, det skjerper alle aktørene på markedet. Hvis offentlig sektor skal effektiviseres, er konkurranseutsetting et av de viktigste virkemidlene. De som er imot dette, bør heller ikke klage over ressursløsingen i offentlig sektor.

Liberaleren drømmer fortsatt om et systemskifte i helse, omsorg og sosiale tjenester. Inntil drømmen går i oppfyllelse er vi for konkurranseutsettingen de ikke sosialistiske partiene jobber for. Vi tar avstand fra argumentene Arbeiderpartiet, SV, RV og fagbevegelsen bruker om dette viktige virkemidlet. Utstrakt bruk av konkurranseutsetting er en forutsetning for å få en mer effektiv offentlig sektor.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer