Ukategorisert

Mer bruk av konkurranseutsetting

Den neste perioden bør det blir mer bruk konkurranseutsetting i en rekke kommuner. Høyre og Fremskrittspartiet skal og bør sørge for effektiviseringen.

Det er tre årsaker til at Liberaleren forventer utstrakt bruk av konkurranseutsetting i kommunal sektor.

Høyre og Fremskrittspartiet har dette virkemidlet i sine valgprogrammer. Saken var nokså sentral i årets valgkamp. Det vil være tragisk om disse partiene ikke følger opp sentrale løfter. Noen vil hevde Høyre var mer hissig på denne saken enn Frp, noe som er riktig. Likevel bør begge sørge for at mest mulig blir konkurranseutsatt og eller privatisert i kommunene.

Den andre årsaken er valgresultatet. Høyre er største parti i 39 kommuner, mens Frp er størst i 38 kommuner. Dermed kan Høyre og Fremskrittspartiet påvirke den politiske kursen svært mye. At de er størst betyr ikke rent flertall. Dermed må de ha hjelp fra andre for å gjennomføre effektiviseringen. Likevel vil Høyre og Fremskrittspartiet være premissleverandører, og det bør bety mer effektiv drift mange plasser. Alt annet vil være skuffende.

Den tredje grunnen for våre forventninger er nye momsregler som regjeringen har varslet fra nyttår. Reglene vi gjøre det mer lønnsomt å sette egen virksomhet ut på anbud. Momsreformen åpner for en likebehandling mellom privat og offentlig tjenesteproduksjon, og det er helt essensielt for å gi like vilkår mellom aktørene på offentlig og privat side. Blir reformen slik den er varslet, vil den ha mye å si for private aktører.

Liberaleren har store forventninger til de kommunene Høyre og Fremskrittspartiet er størst i. Vi er på prinsipielt grunnlag ikke enig i alt de to partiene står for, men skal kommunal sektor effektiviseres må Jan Petersens og Carl I Hagens folkevalgte være i front. Vi forventer at de leder an i kampen om å gjøre sektoren mer effektiv.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer