Ukategorisert

Vedlikehold ble billigere

Motstanderne av konkurranseutsetting er flink til å trekke frem dårlige eksempler. Derfor går Liberaleren motsatt vei i dag. Det finnes nemlig eksempler på vellykkede prosjekter.

Det er blitt 25 prosent billigere å vedlikeholde veiene etter at den gamle produksjonsavdelingen i Vegvesenet ble konkurranseutsatt, ifølge en undersøkelse bransjen selv har gjort.

Også det statseide selskapet Mesta, som er utskilt fra den gamle produksjonsavdelingen, gjør jobben noe billigere enn tidligere, sier direktør Kyrre Olaf Johansen til NRK.

Johansen sier at de gjør arbeidet med færre personer, og har færre kontoransatte.

Før produksjonsavdelingen i Vegvesenet ble konkurranseutsatt var det stor uenighet om endringene blant de ansatte. De følte sine arbeidsplasser truet. Konklusjonen er mye bedre enn de ansatte fryktet, både for oss skattebetalere, men også for bedriften som helhet.

Endringene i Vegvesenet har gitt gode resultater og eksemplet bør følges opp i langt flere statlige etater og bedrifter. Resultatene kan bli gode, dette var et glimrende eksempel på det.

Mest lest

Arrangementer