Diverse, Magasin

SKATT ER ET VERDISPØRSMÅL

Dagens utspill fra Audun Lysbakken bør få det til å gå kaldt nedover ryggen på alle anstendige mennesker.

Mange har lagt merke til det tåpelige SV-utspillet om egne skatteregler for kvinner. Men uttalelsen går dypere enn bare å vise SVs håpløse økonomiske politikk. Audun Lysbakken uttaler nemlig at Norges politikere «driver en politikk som deler ut penger til de som har mest fra før». Hva er å «dele ut penger»? Audun Lysbakken utviser dermed et uforbederlig kollektivistisk verdisyn, der man tydeligvis tror staten deler ut penger den i utgangspunktet hadde rettmessig krav på. Hvor mye av samfunnets ressurser staten og politikerne skal forvalte, og hvor mye det enkelte individ selv skal få forvalte av sin verdiskapning, viser tydelig skillelinjene i politikken. Det er faktisk ikke statens penger som deles ut når vi liberalister går inn for lettelse i skatte- og avgiftsnivået. Det er staten som skal kreve inn mindre av folks egne opptjente penger. Siden Lysbakken tydeligvis mener politikerne er bedre egnet til å forvalte penger enn folk flest er, avslører han samtidig sin mistro til vanlige menneskers evne til å skape velstand for seg selv. Når Lysbakken allerede har et så forskrudd verdisyn er det kanskje ikke rart han tror politikerne er de som må rydde opp og skape likestilling.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer