Ukategorisert

Ja til mange ektefeller

Menigheten Islamic Cultural Centre argumenterte for flerkoneri på sine hjemmesider men forandret raskt teksten etter trusler om fratatt statsstøtte. Flerkoneri er forbudt etter norsk lov, men Liberaleren forstår ikke hvofor.

Aftenposten fortalte i helgen om menigheten Islamic Cultural Centre som på sine hjemmesider argumenterte sterkt for flerkoneri. Etter at saken ble kjent i media og både Høyre og Arbeiderpartiet krevde fratatt statsstøtte endret menigheten raskt teksten på sine hjemmesider.

I dag skriver VG om en chilensk kvinne som i Norge er tiltalt for bigami fordi hun er gift med både en chilensk og en norsk mann.

I § 4 i ekteskapsloven heter det at «ingen kan inngå ekteskap så lenge et tidligere ekteskap eller registrert partnerskap består». Både språk og innhold gjør denne paragrafen vanskelig å forstå.

Hvorfor i alle dager skal det være forbudt å være gift med flere personer samtidig? Dette er helt uforståelig. Staten bør ikke blande seg inn i frivillige avtaler. Ekteskapet er en avtale inngått mellom to eller flere personer, staten har ingen rolle i denne avtalen. Ekteskapet bør fullt og helt være en privat institusjon, ikke en offentlig. At ekteskapet har en spesiell stilling i norsk lovverk er en etterlevning fra en tid da mennesket ble styrt av gud og kongen var guds representant i Norge. Denne tiden er for lengst forbi.

Derfor bør alle offentlige støtteordninger og regler være uavhengige av samlivsform. Staten bør ikke oppfordre til spesielle samlivsformer. Hver enkelt vet mye bedre enn politikerne hva som er den optimale samlivsformen for en selv til enhver tid. Av samme grunn håper forøvrig denne skribenten at statens nye samlivskurs blir en dundrende fiasko.

Mest lest

Arrangementer