Ukategorisert

Endelig et rettferdig skattesystem

I Norge er det opplest og vedtatt at rettferdige skatter er skatter som rammer folk som tjener mye. I Sveits tenker man anderledes.

De 26 sveitsiske regionene, kalt kantoner, konkurrerer om å ha lavest mulig inntektsskatt for å stimulere til arbeidsinnsats og for å tiltrekke seg investorer og rike skattebetalere. Den sveitsiske kantonen Schaffhausen tar dette virkelig alvorlig, og gikk i januar inn for en regressiv skatt – der de som tjener mye betaler mindre prosentandel av sin inntekt i skatt! Innbyggerne støttet forslaget fullt ut!

For inntekter opp til 100 000 sveitsiske franc (SFr) – rundt 550 000 norske kroner –, er inntektsskatten litt under 8 prosent. Inntektsskatten stiger til den når en topp på 11,5 prosent for inntekter mellom SFr 600 000 og SFr 800 000. Deretter synker skatten: 10 prosent ved SFr 1 300 000; 8 prosent etter SFr 3 000 000; og litt over 6 prosent for inntekter over SFr 10 000 000. Er dette rettferdig? Etter min mening: Ja!

Selv om prosentandelen skatt av inntekt synker proporsjonalt med økende inntekt, vil rike mennesker fremdeles betale mer i skatt enn mennesker med lavere inntekter. Dessuten er skattesystemet et incentiv til å jobbe mye, produsere mye og skape mange arbeidsplasser. Ved et progressivt skattesystem som det norske, svekker man viljen til å yte en ekstra innsats; man straffer initiativ. Og svart økonomi skyter i været.

Det paradoksale er at man faktisk kan ende opp med høyere skatteinntekter dersom man setter skatteprosenten ned, siden det vil lønne seg å få høyere inntekter. Et analogt eksempel på avgiftssiden er da man i fjor satte ned avgiftene på alkohol, og avgiftsinntektene faktisk økte. Et slikt system hvor man kutter skattene i toppen kan også vise seg mer effektivt enn høyere bunnfradrag, siden kutt i toppskatt stimulerer tilbudssiden i økonomien – den siden som produserer – og ikke bare skaper ekstra etterspørsel. Dette kan igjen innebære lavere priser på varer. For en nærmere titt på dette, anbefales det at man leser om Arthur Laffers kjente Laffer-kurve og «supply side»-teorier.

Jeg er prinsippielt motstander av skatt på inntekt, men hvis man først skal finansiere statlige oppgaver gjennom skatteseddelen er dette kanskje den mest effektive metoden. Politisk ukorrekt, ja. Men uten tvil svært effektivt.

Mest lest

Arrangementer