Diverse, Magasin

Skattelette skaper ikke inflasjon

Fremskrittspartiets Gjermund Hagesæter ønsker å senke skatten for å hindre deflasjon. Skattelette er selvfølgelig bra, men det skaper ikke inflasjon.

Hagesæter begår en typisk feil innen økonomien; han misforstår hva som skaper inflasjon. Når man gir skattelette ved f.eks. å kutte 3 milliarder i barnetrygden, betyr det at man inndrar kjøpekraft for enkelte grupper – man gjør at de rett og slett ikke får brukt pengene. Istedenfor vil noen andre få til sammen 3 milliarder kroner i økt kjøpekraft.

Enkelte politikere tror at hvis man gir folk skattelette, så vil det skape økt etterspørsel og dermed bidra til å trekke prisene oppover. Men når man gir skattelette gjennom kutt, vil det innebære at pengene brukes på en annen bransje istedenfor. Kutt i kulturstøtten for å gi lavere bilavgifter kan innebære at etterspørselen etter biler vil øke – men etterspørselen etter kultur vil presumptivt synke. At prisene stiger innen en sektor er ikke inflasjon.

I en markedsøkonomi, med relative priser, er prisforandring essensielt for å allokere ressursene best mulig. Når strømprisene stiger, er det et incentiv til å investere i nye kraftverk for å tjene penger, noe som igjen vil føre til lavere priser når kraftproduksjonen øker. Prisstigning som følge av inflasjon skaper kunstige signaler om økt behov uten at det foreligger, og fører således til feilinvesteringer.

Inflasjon betyr at pengene blir mindre verdt og skapes hovedsakelig av at pengemengden økes, blåses opp (begrepet inflasjon kommer fra det latinske ordet inflare, blåse opp). Når pengemengden øker mer enn den økonomiske veksten, vil folk få penger til å kjøpe mer varer og tjenester enn det er kapasitet til. Det vil som oftest bety høyere priser, siden enkelte ser sitt snitt til å sette opp prisene når det er flere penger å bruke, eller at man må sette opp prisene fordi det blir mer kostbart å utvide driften og produksjonen.

For mer informasjon om økonomiske fenomener, anbefales Økonomi på 1-2-3 av Henry Hazlit eller Free to choose av Milton Friedman. Begge kan kjøpes hos Bauta Bøker.

Mest lest

Arrangementer