Ukategorisert

Gratulasjoner til Stein-Erik Mattsson

Den 19. Februar sendte Liberaleren
sine lykkeønskninger til Stein-Erik Mattsson. Han har den siste tiden kjempet en kamp i Oslo tingrett fordi han i juli 2002 utgav bladet ”Frie Aktuell Rapport” helt uten sladd og med seksuelle aktiviteter fra perm til perm.

I dag er Mattsson frifunnet i retten.

Flertallet i retten har kommet til at ”Frie Aktuell Rapport” etter den alminnelige moral- og rettsoppfatning i samfunnet ikke er å anse som ”pornografi” i strafferettslig forstand. Flertallet finner ikke at de bildene som er presentert i tidsskriftet – isolert sett eller sett i sammenheng med dets øvrige innhold – kan karakteriseres som støtende kjønnslige skildringer for folk flest, skriver TV2 Nettavisen.

Ved vurderingen har flertallet lagt avgjørende vekt på at bildene i hovedsak viser frivillig seksuelt samkvem mellom voksne mennesker og at bildene ikke er tilstrekkelig grove til at de omfattes av bestemmelsen», heter det i dommen fra Oslo tingrett.

Frifinnelsen av Stein-Erik Mattsson er utvilsomt viktig i kampen for mer liberalt lovverk i forhold til porno. Så lenge alt foregår frivillig, er dette et felt som klarer seg fint uten reguleringer gjennom lovverket.

Stein-Erik Mattsson ga ut eksemplaret for å fremprovosere en anmeldelse og etterfølgende påtale. Han sendte eksemplaret til alle stortingsrepresentantene, og ga det ut på Karl Johan til folk, som helt frivillig, ville lese det. Arbeidet har gitt resultatet. Det er rett og slett bare å gratulere med seieren i rettslokalet.

Mattsson har hatt rett i at folk blir eksponert for pornografi gjennom ulike medier og at dette i vesentlig grad har bidratt til å liberalisere grensene for hva som anses som støtende pornografi, også i strafferettslig forstand. Dette må naturlig nok få konsekvenser for forbudet i straffeloven § 204. Også påtalemyndigheten bør merke seg dette!

Mest lest

Arrangementer