Ukategorisert

Men musikkorpset spilte videre

Mens «Titanic» sakte sank spilte musikkorpset videre. Det samme skjer nå i Forsvaret, som kutter i soldater, materiell og oppgaver men lar musikkorpsene ufortrødent blåse videre.

Det norske forsvaret er i endring. Trusselen fra Russland er minimal og invasjonsforsvaret fra den kalde krigen blir gradvis erstattet med et forsvar beregnet på operasjoner utenfor landets grenser. Norge har i dag styrker av en viss størrelse i Kosovo , Afghanistan og Irak og kanskje snart i Sudan.

Overgangen fra et invasjonsforsvar til et forsvar innrettet mot internasjonale operasjoner har medført en rekke endringer. Forsvaret har lagt ned et antall militærbaser og leire, kuttet i antall ansatte, skilt ut forvaltning av eiendom til Forsvarsbygg, opprettet Forsvarets Logistikkorganisasjon og tatt en rekke andre grep.

Fem av Forsvarets musikkorps spiller imidlertid videre. Forsvaret har musikkorps med profesjonelle musikere i Horten, Oslo, Bergen, Trondheim og Harstad. Korpsene i Halden og Kristiansand ble lagt ned i 2002. Totalt har korpsene ca 210 ansatte og et budsjett på rundt 90 millioner kroner.

I Forsvarssjefens militærfaglige utredning som ble lagt frem i fjor anbefales korpsene i Horten og Trondheim nedlagt. Det er imidlertid usikkert om dette kommer til å skje. Utredningen er nå til politisk behandling, og forsvarskomiteens leder Marit Nybakk signaliserer til Forsvarsforum (pdf) at de to korpsene kommer til å bestå.

Liberalerens spørsmål er: Hva kan Forsvarets musikkorps bidra med i internasjonale operasjoner? Denne skribenten ser ikke klart for seg hvilken rolle en tropp med messingblåsere kan spille i internasjonale konflikter. Kan vakre fløytetoner få fienden til å legge ned våpnene? Kan korpsmusikk stoppe terrorister? Og når jeg tenker meg om: Hva bidro egentlig musikkorpsene med i invasjonsforsvaret?

Det som i alle fall er sikkert er at Forsvarets musikkorps ikke spiller så stygt at fienden automatisk heiser det hvite flagget. Marinemusikken mottok sist helg spellemannspris i kategorien viser, så kvaliteten på musikkorpsene er det ikke noe å si på. Dette er likevel ikke nok til å forsvare sin egen eksistens. Et forsvar må bestå av soldater, ikke musikere.

Forsvarets musikkorps er levninger fra en annen tid. De hadde muligens en funksjon da soldatene hadde uniformer som så ut som bunader og to meter lange børser og Napoleon fremdeles levde, selv om Liberaleren tviler. Deres eneste funksjon nå er å sløse med skattebetalernes penger.

Da Titanic sank spilte musikkorpset heroisk videre. Til slutt måtte musikerne legge fra seg instrumentene. Det bør også musikerne i Forsvarets musikkorps snart måtte gjøre.

Tags:

13 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Hege
Hege
18 years ago

Utgård utviser lav innsikt når han uttaler seg om Forsvarets musikk i Norge -og dermed også om kulturbegrepet generelt. Et forsvar med bare soldater er et primitivt forsvar. Et forsvar med musikk som åndelig føde for soldatene har i historien fungert som oppmuntring. Nå er det 2004 og Forsvarets musikk har for lengst gått ut av Titanic-rollen. Man skal ikke se ukritisk på (amerikansk) film, men heller lese historie. Stortingsmeldinger, proposisjoner, historie og fakta forteller om en annen virkelighet enn den Utgård forespeiler her. Innlegget avslører en laber innsikt i norsk musikkliv, hva musikk er og hvilke funksjoner profesjonelle musikere… Read more »

Bent Mosfjell
18 years ago

90 millioner er 150 000 kr i skatt i 40 år fra 15 mennesker. Hvert år bruker de altså (svært ca) et livsverk med skatt fra 15 mennesker.

Hege, tenk da på dine foreldre, søsken, onkler, besteforeldre, og nærmeste venner til du kommer til et slikt tall, og forestill deg så at de kunne pensjonert seg i det de fylte noen og førti år hvis det ikke hadde vært for denne utgiftsposten. Den rapper 20 år av 15 mennesker sitt liv.

Tror forresten ikke Jakob vil overføre posten til Kulturbudsjettet, men tvert imot stryke den fra statsbudsjettet i sin helhet!

Hege
Hege
18 years ago

For det første, det er ingen grunn til at staten ikke burde få tillatelse til å gjøre noe som private aktører kan. Hvis et privat sportslag har med seg et korps (som i USA)for å oppmuntre sportslaget, er det ingen grunn til at staten ikke skal få muligheten til å gjøre det samme. For det andre, slike libertarianske prinsipper som fremstilles av Utgård og Mosfjell kan virke fordummende idet prinsippene brukes på denne isolerte måten uten å settes i en større sammenheng. Hvis interessen er å spare penger, ikke bekymre dere over lave utgifter på musikk; bekymre dere heller over… Read more »

Hege
Hege
18 years ago

Slik fungerer det ikke; å kun isolert se på statens kostnader opp mot fordelene ved libertarianisme. Dog er det en lettvint debattstrategi. Staten har selvfølgelig rett til å stille seg som en tjenestetilbydende aktør på linje med andre private aktører i en konkurransesituasjon. Jeg kan ikke se at Mosfjell illustrerte dette i forrige svar, slik Utgård sier. Man kan alltid tallfeste summen av «et livs arbeids» enheter brukt på mat. Hva er poenget? Klart man kan pensjonere seg tidligere hvis man ikke behøvde å bruke penger på mat. Det som det egentlig siktes inn på i Liberaleren er spørsmålet om… Read more »

Hege
Hege
18 years ago

Hvis man skal bruke «volds»-argumentet i denne saken,slik Utgård gjør, så betyr det at det gjelder ENHVER funksjon, inkludert forsvaret. Dette inkluderer også eiendoms – systemet, som blir fremdrevet av vold. Men DETTE systemet vil ikke Utgård gi opp. Hvis Utgård mener forsvaret er passende som en statsfunksjon, så blir spørsmålet hvorvidt et korps bidrar til denne funksjonen eller skader denne funksjonen, og hvorvidt det er mer effektivt å ha et militær-drevet korps eller et sivilt drevet korps. Utgård reiser ingen av disse spørsmålene. Militær tjeneste ER frivillig og kontraktsmessig i de fleste nasjoner nå. Men selv om den ikke… Read more »

Kjartan
Kjartan
18 years ago

Her er det klart at ein kan kverulere mykje, og slenge fram ord som liberalisten og libertarianske argument i annankvar setning. Ein kan også gå til åtak på andre debattantar sine dårlege ordleggingar, utan at ein kjem noko vidare. Men denne saka er så mykje enklare om ein berre ser klart på det. Før i tida hadde sikkert musikkorpsa i forsvaret ein viktig funksjon for å motivere til krig eller forsvar, kanskje også andre ting. Men i vår tid kan vi berre ta med ein bærbar cd-spelar ut på slagmarka og få same effekten. -Nesten i alle fall. Der fekk… Read more »

Hallvard Meen
Hallvard Meen
18 years ago

Som skiløper i Svene IL har jeg sett meg grundig lei på at musikkorpsene tar store deler av dine og mine skattepenger, gjennom «kultur»-støtte. De går jo langt saktere enn oss og lager atskillig mere bråk! For de nitti millionene det her er snakk om kunne man fått et nytt par ski til Anders Aukland (og kanskje et litt dårligere par til broren hans.)
Tenker den satt jeg, Hege!

Hege
Hege
18 years ago

Meen: du kunne fått servert en flott og velbegrunnet kommentar tilbake.

Jeg synes imidlertid ikke ditt innlegg viser at det er verdt det. De andre innleggene foran her taler for seg selv. Lykke til i skiklubben!

Hege
Hege
18 years ago

Kjartan:

Jeg kan ikke se at «luren fekk ein annan låt».

Kristian C. Brati
Kristian C. Brati
18 years ago

Liberalerens spørsmål og påstand har fått en liberal diskusjon tilbake.

Kjartan
Kjartan
18 years ago

Luren får ikkje ein annan låt av å sjå på den, ein må høyre etter. Du trudde du var lur no…

Hallvard Meen
Hallvard Meen
18 years ago

Hvorvidt luren fikk en annen låt eller ikke har liten betydning i dette perspektivet. Kjartan er atter en gang på gyngende grunn, og prøver å avspore debatten fullstendig. I et seriøst debatt forum må man holde hodet kaldt. De nitti millionene mener jeg kunne bli brukt til fornuftigere ting enn å plage livet av folk med korpsmusikk. Blandt annet kunne de bli brukt til å ruste opp skianlegg rundt om i Norge, som for eksempel Strandafjellet eller lampeland skistadion. For dermed å kunne gi barn mulighet for å få bedre fysikk, noe som igjen gir forsvaret noe bra tilbake, nemlig… Read more »

Fra arkivet