Ukategorisert

Men musikkorpset spilte videre

Mens «Titanic» sakte sank spilte musikkorpset videre. Det samme skjer nå i Forsvaret, som kutter i soldater, materiell og oppgaver men lar musikkorpsene ufortrødent blåse videre.

Det norske forsvaret er i endring. Trusselen fra Russland er minimal og invasjonsforsvaret fra den kalde krigen blir gradvis erstattet med et forsvar beregnet på operasjoner utenfor landets grenser. Norge har i dag styrker av en viss størrelse i Kosovo , Afghanistan og Irak og kanskje snart i Sudan.

Overgangen fra et invasjonsforsvar til et forsvar innrettet mot internasjonale operasjoner har medført en rekke endringer. Forsvaret har lagt ned et antall militærbaser og leire, kuttet i antall ansatte, skilt ut forvaltning av eiendom til Forsvarsbygg, opprettet Forsvarets Logistikkorganisasjon og tatt en rekke andre grep.

Fem av Forsvarets musikkorps spiller imidlertid videre. Forsvaret har musikkorps med profesjonelle musikere i Horten, Oslo, Bergen, Trondheim og Harstad. Korpsene i Halden og Kristiansand ble lagt ned i 2002. Totalt har korpsene ca 210 ansatte og et budsjett på rundt 90 millioner kroner.

I Forsvarssjefens militærfaglige utredning som ble lagt frem i fjor anbefales korpsene i Horten og Trondheim nedlagt. Det er imidlertid usikkert om dette kommer til å skje. Utredningen er nå til politisk behandling, og forsvarskomiteens leder Marit Nybakk signaliserer til Forsvarsforum (pdf) at de to korpsene kommer til å bestå.

Liberalerens spørsmål er: Hva kan Forsvarets musikkorps bidra med i internasjonale operasjoner? Denne skribenten ser ikke klart for seg hvilken rolle en tropp med messingblåsere kan spille i internasjonale konflikter. Kan vakre fløytetoner få fienden til å legge ned våpnene? Kan korpsmusikk stoppe terrorister? Og når jeg tenker meg om: Hva bidro egentlig musikkorpsene med i invasjonsforsvaret?

Det som i alle fall er sikkert er at Forsvarets musikkorps ikke spiller så stygt at fienden automatisk heiser det hvite flagget. Marinemusikken mottok sist helg spellemannspris i kategorien viser, så kvaliteten på musikkorpsene er det ikke noe å si på. Dette er likevel ikke nok til å forsvare sin egen eksistens. Et forsvar må bestå av soldater, ikke musikere.

Forsvarets musikkorps er levninger fra en annen tid. De hadde muligens en funksjon da soldatene hadde uniformer som så ut som bunader og to meter lange børser og Napoleon fremdeles levde, selv om Liberaleren tviler. Deres eneste funksjon nå er å sløse med skattebetalernes penger.

Da Titanic sank spilte musikkorpset heroisk videre. Til slutt måtte musikerne legge fra seg instrumentene. Det bør også musikerne i Forsvarets musikkorps snart måtte gjøre.

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer