Ukategorisert

OECD med landrapport om Norge

OECD la denne uken frem sin landrapport om norsk økonomi. Liten konkurranse gir høye priser i Norge sammenlignet med andre europeiske land, og staten er synderen.

Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD) la på mandag frem sin landrapport om norsk økonomi. Hele rapporten kan lastes ned her (pdf).

Årets rapport inneholder et eget kapittel om konkurranse i produktmarkedene. OECD merker seg at norske priser er til dels mye høyere enn gjennomsnittet i EU og spør hvorfor. OECD svarer selv at høye norske lønninger og avgifter utgjør noe av forskjellen, men at andre faktorer er minst like viktige:

  • Beskyttelse av innenlandske produsenter, spesielt i jordbrukssektoren
  • Utilstrekkelig konkurranselovgivning og en svært politisert behandling av konkurransesaker
  • Stor statlig eierandel i næringslivet
  • Fortsatt offentlig monopol på enkelte områder
  • Konkurransepolitikk kommer ofte i konflikt med distriktspolitikk og distriktspolitikk vinner

Basert på disse observasjonene foreslår OECD en rekke tiltak for å øke konkurransen på det norske produktmarkedet. OECD anbefaler å opprette et uavhengig klageorgan for avgjørelser fra Konkurransetilsynet. Eksisterende hindre for utenlandske investeringer og etableringer bør bli fjernet. Det samme bør tollmurer og kvoteordninger som hindrer import av landbruksprodukter. Kjøpesentre bør igjen kunne etableres fritt. Norge blir også anbefalt å legge ned Vinmonopolet. Postens monopol på brevsendinger bør bli fjernet så snart som mulig og ikke i 2009. Generelt bør statlige bedrifter samt statens eierandeler i næringslivet bli privatiserte.

Liberaleren kan ikke gjøre annet enn å stille seg fullt og helt bak OECDs anbefalinger. Vi vil legge til at høyere priser på grunn av offentlig regulering, eierskap og innblanding er en ekstra skatt som må bli tatt med når den totale skattebyrden skal vurderes. Dersom regjeringen mener alvor med sine lovnader om skattelettelser kan de starte med å rydde unna hindringer for konkurranse, for som OECD har vist er de fleste slike skapt av politikerne.

God helg!

Tags:

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Odd
Odd
17 years ago

Dette er sjølvsagt ein spekulativ og naiv-ideologisk rapport som gir seg ut for å vere haldbar utan ein gong å ha den logiske strukturen i orden. For OECD betyr neppe fridom noko anna enn fridom for bedrifter frå staten si innblanding. Men betyr ikkje for eksempel fridom for barn frå fulle og udugelege foreldre si innblanding også noko? I så fall burde truleg einkvan enten: A. Hindre framtidige alkoholikarar i å få ungar eller B. Hindre slike i å få tak i all spriten dei vil på eit eller anna vis eller C. Ta over ungane Og eigentleg er det… Read more »

Fra arkivet