Ukategorisert

Forsvarets korps del 2

Regjeringen foreslår å legge ned to av fem musikkorps. Det er usikkert om forslaget får flertall i Stortinget. Liberaleren oppsummerer argumentene for og i mot.

Liberaleren har tidligere skrevet om Forsvarets musikkorps. Vårt standpunkt var klart: De militære musikkorpsene bidrar med ingenting til Norges forsvarsevne og bør legges ned så raskt som mulig.

Regjeringen er dessverre bare delvis enige med oss og foreslår i Stortingsprosposisjon nr. 42 å legge ned kun to av fem korps. Det er langt fra sikkert at dette blir vedtatt i Stortinget. Nå signaliserer både AP, SV og Frp at de i utgangspunktet ønsker å beholde korpsene. Selv Høyre er usikre.

Argumentene for å bevare korpsene er slående. Liberaleren bringer her en kort oversikt over de beste argumentene:
– Korpsene har høy kvalitet, de spiller fint
– Musikerne har alle høyskoleutdannelse
– Korpsene spiller mange konserter i løpet av etår
– Forsvaret bør ha myke verdier
– «Musikkens egenart»
– Dersom korpsene blir nedlagt blir det færre jobber for profesjonelle musikere
– «Jeg har stor sans for pomp og prakt», sitat Bjørn Hernæs (H)
– «Vi trenger profesjonelle hornblåsere i Norge», sitat Magnar Lund Bergo (SV)

Den eneste som greier å komme opp med et argument for å legge ned korpsene er Bård Glad-Pedersen, statssekretær (H) i Forsvarsdepartementet. Han uttaler til Aftenposten at det handler om å spare penger.

Liberaleren er enig. For oss er så små offentlige budsjetter som mulig alltid viktigere enn «musikkens egenart» eller «pomp og prakt». Vi frykter at politikerne, nok en gang, vil prioritere pomp og prakt foran lavere skatter.

Tags:

Mest lest

Arrangementer