Diverse, Magasin

Less is Moore

Venstresidens store helt Michael Moore viser seg å være like full av løgner og manipulering som alle andre av sosialistenes idoler.

Moore får nå stor oppmerksomhet fordi Miramax, som ligger under Disney-konsernet, ikke vil gi ut hans nye anti-Bush-film «Fahrenheit 911». Disney sier selv at selskapet ikke vil dras inn i noen politisk strid eller hetse en spesiell person, men dette er ikke god nok unnskyldning for Moore, så han sier like godt at det skyldes skattefordeler Disney får av George Bush’ bror Jeb som er guvernør i Florida. At Miramax-sjef Harvey Weinstein i årevis har vært en stor donor til Demokratene, blir selvfølgelig ikke tatt med i betraktningen. Moore får utrolig mye presse om bråket med Miramax nå, noe som sikkert ikke er dumt når han skal markedsføre filmen. Men i et intervju med CNN 6.mai, sier han at han fikk vite for allerede et år siden at Miramax ikke vil finansiere filmen: «For nesten ett år siden, etter at vi hadde startet med å lage filmen, fortalte formann for Disney, Michael Eisner, til min agent at han var opprørt over at Miramax hadde laget filmen og at han ikke vil distribuere den». Mye tyder derfor på at dette er et stunt satt i gang for å skape blest i den hensikt å få flere til å se filmen.

Dette er imidlertid ikke første gang folk påpeker at Moore lyver eller manipulerer for å få publikum. I filmen «Bowling for Columbine» åpner han filmen med å vise en scene der han vifter rundt med et gevær han umiddelbart får i en bank fordi han åpner en konto. Det nevnes ingenting om at scenen ble spesielt arrangert fordi det normalt tar seks uker å få geværet siden banken er pliktig til å sjekke kundenes bakgrunn svært nøye. Michael Moore forteller også at USA tidligere har gitt 345 millioner dollars til Taliban i 2000 og 2001, men han hopper elegant over det faktum at pengene gikk gjennom et prosjekt mot sult, som var styrt av FN for å hjelpe en sultrammet befolkning. I sin nye film «Fahrenheit 911» kobler han George Bush’ oljevirksomhet opp mot forretninger den gjorde med Osama bin Ladens slektninger. Det går imidlertid ikke frem av filmen at bin Laden er et av mer enn 50 søsken, og at brorparten av familien er vestligorienterte mennesker som sender barna på skoler til USA. De brøt kontakten med bin Laden for tiår siden. Det blir både uærlig og tarvelig å mene at man ikke skal inngå kontrakter med en familie fordi et av familiemedlemmene ble terrorist.

Michael Moore har tidligere blitt konfrontert med sine løgner. Da CNN i et intervju med Moore 12.april 2002 spurte om han ville svare dem som beskylder ham for unøyaktigheter, svarte han følgende: «Hvorfor skulle jeg det? Hvordan kan det være unøyaktigheter i komedie?» Moore tar altså ikke sine egne bøker og filmer særlig seriøst. Er det da grunner til at alle andre bør gjøre det?

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Bars Lirkelund
Bars Lirkelund
17 years ago

Jeg må få påpeke en del unøyaktigheter i dette innlegget. Men først vil jeg si at det er viktig å være klar over at Michael Moore har vært utsatt for organiserte bakvaskelseskampanjer, særlig etter «Bowling for Columbine». Artikkelforfatteren er ikke det eneste offeret for disse. Moore har trådt våpenindustrien, presidenten og hans menn på tærne, bare for å nevne de mektigste. Det gjør man selvsagt ikke ustraffet. Derfor har det vært om å gjøre å stemple Moore som løgner og dilettant. Det Ove Vanebo og andre Moore-kritikere skylder å svare på er følgende: Hvorfor har ikke Moore for lengst blitt… Read more »

Kjartan A.
Kjartan A.
17 years ago

Moore er ein komikar, og det er all grunn til å ta det han presenterer med ei klype salt, til liks med det aller meste som kjem frå presidentens mest innbitte forsvararar eller argaste motstandarar.

Det til side: Poenget Vanebo freister å gjere i høve Miramax-sjef Harvey Weinstein si støtte til Demokratane held ikkje mål. Det er feil som Vanebo skriv at det er Miramax som stoppar distribusjonen av filmen. Det er det Disney-konsernet, som eig Miramax, som har gjort. Weinstein sine politiske preferansar har difor lite med saka å gjere.

Ove A. Vanebo
17 years ago

Jeg må nesten svare på beskyldningene fra de ovennevnte personer. For det første blir det tåpelig å kalle det for «uformelle signaler» fra Disney-ledelsen når formannen for Disney-konsernet i klartekst sier til Moore at han ikke vil distribuere filmen. Moore sier jo også dette selv til CNN! Jeg vil også ha mer håndfaste bevis for at Jeb vil tukle med skattelettelser til Disney dersom filmen ble distribuert. Hvorfor er Moores uttalelser mer verdt enn de som kommer fra Bush & co? Det blir dessuten tullete å mene at Disney vil sensurere Moores film fordi konsernet ikke vil finansiere den. Jeg… Read more »

Bars Lirkelund
Bars Lirkelund
17 years ago

Svar til Vanebo’s kommentar til meg. Først til dette med Disney. «Uformelle signaler» er riktig i den forstand at beslutningen selvsagt ikke var endelig og formell før den var styrebehandlet. Og det ble den jo først et år etterpå. I mellomtiden hadde Disney fortsatt finansieringen av filmen, med 6 mill dollar. Og når avslaget først kom var det etter alt å dømme i strid med Disney’s avtale med Miramax som bl.a. går ut på at Disney ikke vil distrubiere filmer med aldersgrense 17 år eller høyere. Moores film har lavere aldersgrense enn dette. Så Moore hadde kanskje håp om at… Read more »

Borgar
Borgar
17 years ago

Det blir for dumt underbygge andres angivelige naivitet med uriktige opplysnnger! Saudi-flyet fløy ikke mens andre ble nektet å fly men etter flyforbudet ble opphevet. Jeg vil hevde at naivitet er ukritisk kilde-kritikk slik som Moore tilhenger viser, han selv hevder jo at han er en komiker som drømmer om at folk se hans programmer som lørdags-kveld underholdning!

Fra arkivet