Ukategorisert

Statlig akseptert tyveri

Statlig konfiskering av privat eiendom er og kan aldri bli noe annet enn tyveri. Innløsningsrett til festetomter er intet unntak.

På fylkesårsmøtet til Buskerud Høyre, kalte stortingsrepresentant Trond Helleland Arbeiderpartiets forslag om tominnløsningsrett for ekspropriasjon. Forslaget går ut på at tomtefester kan få kjøpe tomten fra grunneier for 25 ganger årlig festeavgift. Nå har derimot Høyre fremmet forslag om innløsning av tomt for 30 ganger årlig festeavgift. For Helleland og Høyre går altså grensen mellom ekspropriasjon og rimelig innløsning på 5 ganger årlig festavgift. I Høyre er dette kanskje logisk, men for alle andre blir dette fryktelig urimelig. Liberaleren går på et prinsipielt grunnlag imot innløsningsrett. Et tomtefesteforhold er en frivillig avtale mellom voksne mennesker, fester og bortfester, der festeren leier tomten av bortfesteren til en rimelig pris. En innløsningsrett vil innebære å tvinge en person til å begunstige en annen, og bør anses som forkastelig i sivilisert demokrati. Vi snakker her om en pulverisering av eiendomsretten. Rett till innløsning vil være like tåpelig som å gi folk som leier hus eller leilighet mulighet til å kjøpe disse mot utleierens vilje.

Innløsningssummen er likevel det mest graverende med forslaget. Et utgangspunkt i en matematisk formel på 30 ganger årlig festeavgift vil gi høyst variable og ekstreme utslag. Formelen tar hensyn verken til tomtens beliggenhet eller størrelse. Dette innebærer at boligeieren f.eks. på Senja må betale det samme for sin tomt som hyttebaronen på Hvaler. Enten den ligger midt i svarte skogen eller har utsikt over hele skjærgården, blir regnestykket uansett det samme. For rundt 80 prosent av festerne er årlig festeavgift på under 3000 kroner. Dette betyr at flesteparten av de rundt 350 000 festerne i Norge vil få millionverdier til under 100 000 kroner – og kan neste dag selge dem videre med milliongevinst. Hvor ligger rettferdigheten i denne tankegangen? Mange bortfestere har tatt sosiale hensyn og leiet bort grunn for symbolske summer, og kan nå risikere å tape hundretusener av kroner på det som må anses som tidenes statlige landeveisrøveri. Stortingsflertallet sender dermed ut signaler om at det er greit å rane folk for en tusenlapp så lenge du gir en tier tilbake.

Mest lest

Arrangementer