Ukategorisert

Biblioteket – den nye møteplassen

Hadde skribentene i Liberaleren drevet med salg av bøker eller en videobutikk med utleie og salg av video – og DVD-filmer, ville vi sannsynligvis ha vært fortvilt over ulike konkurransevilkår. Biblioteket hadde konkurrert oss ut på både bøker, filmer og musikk

Det er uhørt at det offentlige skal drive med gratis utlån av bøker og filmer gjennom bibliotek. Argument for biblioteket var muligens forståelig i gode gamle dager, nemlig at det tidligere var dyrt å kjøpe bøker. Det er det ikke i dag. Det er tvert imot svært billig, bare sjekk prisene hos Bauta, et bokutsalg som FRIdemokratene eier.
Det gjør ikke saken bedre at bibliotekene har utvidet tilbudet sitt de siste årene, en kraftig utvidelse. Nå får du i tillegg lånt lydbøker, musikk og filmer, tilbud som er med på å konkurrere ut private aktører som ønsker å tjene penger i dette markedet.

Grunnen til dagens reaksjon mot biblioteket er at rekordmange hordalendinger bruker dette tilbudet. På et år var det 2,4 millioner besøkende på biblioteket i Hordaland fylke. Det høye besøkstallet kan kun forklares med en ting, nemlig et gratis tilbud som private ikke har muligheten til å konkurrere med.

Skribenten er motstander av offentlige bibliotek. I mine villeste fantasier klarer jeg ikke å finne gode argumenter for at det offentlige skal låne ut gratis bøker til befolkningen. Det er helt vilt at utlån belastes skattebetalerne.
Det gjør ikke saken mer forståelig at alle bibliotek har utvidet tilbudet med utlån av filmer og musikk også. Hvorfor kan ikke private få ansvaret for å dekke folks film – og musikkbehov? Vi trenger overhode ikke en offentlig institusjon som skal tilfredsstille markedet på disse områdene.

Det at det i følge NRK er rekordmange som låner bøker i Hordaland bør få konsekvenser for debatten om en offentlig tjeneste kontra private. Alle private aktører bør reagere fordi offentlige bibliotek, slik de i dag drives, river vekk næringsgrunnlaget for alle som prøver å få et levebrød av å selge bøker, filmer og musikk Dagens ordning med offentlig utlån betalt av skattebetalerne bør avvikles.

9 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
J.K. Baltzersen
17 years ago

Jeg kan også opplyse om at det i Norge finnes minst ett bibliotek hvor hvem som helst kan søke i bibliotekets elektroniske tidsskriftabonnementer og skrive ut fra disse over en lav sko på bibliotekets regning. Så hvis man trodde offentlige bibliotekers utlån var ille…

Thomas Brevik
Thomas Brevik
17 years ago

Om man kun ser bibliotek i et markedsmessig perspektiv så må man tenke på følgende: 1. Bibliotek tar vare på litteratur som ikke er tilgjengelig i butikker/bokhandler/bokklubber/antikvariat. Bibliotek har en hukommelsesfunksjon. 2. Bibliotek styrker befolkningens leseevne. De gratis utlån sørger for at alle som ønsker å lese kan gjøre dette uten å ha økonomiske begrensninger. Det fører igjen til høyere lesekompetanse, spesielt hos barn, noe som igjen er bra for den nasjonale konkurranseevnen. 3. Bibliotek formidler mange typer informasjon som ikke er tilgjengelig andre steder i lokalsamfunnene. Offentlig informasjon, forbrukerinformasjon. 4. Bibliotek har ansatt bibliotekarer med kompetanse på formidling og… Read more »

Stine
Stine
17 years ago

Så skattebetalerne er ikke de samme som låner bøker på biblioteket?

Anders Ericson
Anders Ericson
17 years ago

Et punkt 6 i tillegg til Thomas Breviks fem: Bibliotek (særlig folkebibliotek) har en forpliktelse og tradisjon når det gjelder å kjøpe inn og presentere bøker, media og lenker som dekker alle synsvinkler i kontroversielle saker. De er blant samfunnets stadig færre aktive demokratipushere! Her svikter presse og kringkasting stadig oftere. De blir mer og mer like, i strevet for å selge flest mulig aviser og reklame.

Morten Haugen
Morten Haugen
17 years ago

En bok er ikke det samme som en bok. Det at noen bøker er billige og lett tilgjengelige en periode på 1-3 år, betyr ikke at alle bøker er billige og lett tilgjengelige til alle tider.

Hva skulle vi gjøre dersom det ikke fantes noen kommersielle interesser som fant det lønnsomt å gi allmennheten tilgang til en biografi om Christian 4, Ayn Rands bøker, eller filmene Gandhi og Dune!?

Thomas
Thomas
17 years ago

Takk for et utførlig svar. Jeg vil bare kommentere ditt svar på et punkt. Når det gjelder leseevne så er norge et land med svært dårlig satsing på alle andre fronter enn skolen. Norske skolebibliotek er de dårligste i Norden, norske folkebibliotek er de dårligst finansierte i Norden. Alle de andre nordiske landene har bedre resultater på leseevnetester enn Norge. Jeg deler ikke din tro på at markedet vil fylle alle hull, ettersom de fleste mennesker har har flere behov enn ressurser. Hvilke private aktører ville satse på leseopplæring for folk som ikke kan betale? Og alle ville ikke få… Read more »

Bernt Lage Breivoll
Bernt Lage Breivoll
17 years ago

Det er ikke en del av tradisjonell liberal-konservativ tenkning å være mot en stat overhodet. Adam Smith definerte forsvar, rettsvesen og transport (eller infrastruktur) som offentlige oppgaver. Problemet som opptar oss her er hvorvidt bibliotek bør være en offentlig oppgave: jeg mener det bør det være det av hensyn til informasjonsfriheten, forstått som individets rett til å søke å finne hvilken som helst informasjon han eller hun måtte ønske. Det offentlige biblioteket kan oppfattes som et av flere legitime tiltak for å sikre dette. Noe utdypet: jeg tror ikke samfunnet/staten/det offentlige kan sikre informasjonsfrihet alene, dette er noe som bare… Read more »

H. Dahlberg
H. Dahlberg
17 years ago

Jeg mener at offentlige bibliotek har sin berettigelse i samfunnsøkonomi. Det må være lurt av et samfunn å dele på x antall eksemplar av en gitt tittel, isteden for at flere ganger x antall eksemplarer skal ligge å støve ned i private hjem.

Fra arkivet