Ukategorisert

Småbåtregisteret ut på anbud

Det beste hadde vært å legge ned småbåtregisteret, men når viljen ikke er tilstede er det hyggelig å registrere at regjeringen ikke ser driften av småbåtregisteret som en naturlig oppgave for staten.

I Sem-erklæringen ble det derfor lagt opp til at småbåtregisteret skulle konkurranseutsettes. Da tilbudsfristen gikk ut hadde ti virksomheter levert tilbud. Flere kjente aktører vil drive småbåtregisteret, mest kjent er kanskje Redningsselskapet.

Småbåtregisteret ble opprettet i 1998 og benyttes av båteiere, båtforhandlere, forsikringsselskap, båtforeninger og offentlige etater som for eksempel politi og sjøfartsmyndigheter. Det er nå registrert ca 340 000 båter i registeret. Registreringen ble frivillig fra 2003.

For en liberalist er det ufattelig at staten skal bruke ressurser på å ha et slikt register. Det er merkelig at båter skal registreres. Det gjør ikke ordningen mer forståelig at registreringen er frivillig. Regjeringen burde ha tatt initiativ til å avvikle hele småbåtregisteret.

Når staten likevel prioriterer denne oppgaven er det hyggelig at oppgaven konkurranseutsettes. Det vil gjøre kostnaden lavere fordi det blir konkurranse om å gjøre jobben. For oss skattebetalere er det bra. Når driften av småbåtregisteret kan konkurranseutsettes er det et godt bevis på at offentlig sektor kan sette ut langt flere oppgaver enn det som i dag gjøres. Småbåtregisteret er et godt bevis på at tjenester kan konkurranseutsettes.

Mest lest

Arrangementer