Ukategorisert

Enhetsportoen kan ikke bestå

Når det blir fri konkurranse for distribusjon av post, forhåpentligvis fra 1. januar 2007, kan ikke enhetsportoen bestå slik vi kjenner den i dag.

Det har skapt reaksjoner i distriktene at Posten i en høringsuttalelse til Samferdselsdepartementet skriver at de ikke kan fortsette med å subsidiere brev som sendes over lengre distanser. I realiteten betyr det økt pris for distriktene på grunn av høye kostnader, og redusert pris i byer på grunn av lavere kostnader.

Det er merkelig at et slik signal skaper sterke reaksjoner. Det er en selvfølge at enhetsportoen ikke kan bestå når Postens enerett på mindre forsendelser blir avviklet fra 2007.

Aktørene i postmarkedet bør kunne sette prisene fritt, slik at prisene avspeiler kostnadene. Markedet vil på en god måte regulere dette selv. Hvis det finnes områder hvor det av ulike årsaker er dyrt å produsere posttjenester, kan staten sikre tilbudet ved hjelp av støtteordninger, uten at Liberaleren anbefaler en slik subsidiering.

Det største problemet med fri konkurranse på dette området er at Posten i dag er et statlig selskap som myndighetene kan gi fordeler slik at andre aktører ikke har muligheten til å ta opp konkurransen. Derfor bør staten selge seg ned i Posten Norge AS. Offentlig engasjement i selskaper som konkurrerer med andre kan bety ulike konkurransevilkår. Derfor foreslår Liberaleren at staten trekker seg ut av Posten Norge AS.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer