Ukategorisert

Exit biblioteket

Det gjør ikke noe at bibliotekfilialer legges ned. For Liberaleren er det gledelig at lokalpolitikerne ikke satser nok ressurser på biblioteket.

For en liberalist er det vanskelig å forsvare at biblioteket skal være en offentlig oppgave. Biblioteket finansieres via skatt, men det skaper også ulike konkurransevilkår. Private aktører som har salg og utleie av bøker, musikk og film har ikke muligheter til å konkurrere med et offentlig bibliotek som støtten av betydelig overføringer fra offentlige budsjett. Konkurransevridningen er enorm!

Det har vært kjent lenge at bruken av biblioteket har økt de siste årene. Tidligere i år ble det kjent at rekordmange lånte bøker i Hordaland, noe Liberaleren skrev om 17. juni.

I dag fikk vi vite gjennom NRK at stadig flere bibliotek legges ned, og at politikerne ikke satser nok penger på dette formålet. Bibliotekene som overlever, har knapt nok råd til å kjøpe inn nye bøker.

Det er lett å forstå dilemmaet for en lokalpolitiker når kommunebudsjettet skal lages. Så lenge politikerne ikke er villig til et systemskifte med en betydelig mindre offentlig sektor vil mange politikere sette skole og helse opp mot biblioteket. Det er lett å forstå at biblioteket taper en slik kamp. Dermed må filialer nedlegges, og det blir lite penger til å kjøpe nye bøker og musikk som kan leies ut.

Liberaleren er motstander av offentlig finansierte bibliotek. Hvorfor skal staten og kommunene ha ansvaret for å dekke folks behov for musikk, film og bøker?
Vi trenger overhode ikke en offentlig institusjon som skal tilfredsstille markedet på disse områdene. Det vil private aktører klare, men de må få muligheten til å konkurrere på like vilkår.

I dag er vilkårene svært ulik!

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Rawky
Rawky
17 years ago

Hæhæhæhæ. Beklager, men dette kan jeg ikke ta alvorlig.

«Hvorfor skal staten og kommunene ha ansvaret for å dekke folks behov for musikk, film og bøker?
Vi trenger overhode ikke en offentlig institusjon som skal tilfredsstille markedet på disse områdene.»

For å sikre at kultur er tilgjengelig for alle, og ikke bare de priviligerte. Kultur kan og må aldri bli bare en salgsvare. Kultur er langt viktigere enn som så.

Full Mann i Baat
Full Mann i Baat
17 years ago

Hm. Hvorfor skal det offentlige betale for kommunestyrer og storting. Finnes nok bedre private alternativer her. Sett ut kommunestyrene på annbud, sikket billigere og bedre enn å betale på ukyndige lokalpolitikere. Hent inn personer fra næringslivet som har vist at det kan drive med overskudd. Hvorfor betale på uvettige kulturløse amatører som i de fleste tilfeller bare roter til økonomien de forvalter likevell.

Hvorfor skal skattepengene brukes til å finansiere politikere? Ut på anbud med dem!

.Full Mann i Baat

Dephnot
Dephnot
17 years ago

Hvilken strålende ide… Men hvem, mon tro, vil drive de nye private bibliotekene. Kansje Livets Ord? De har jo solid økonomi og kan nok foreta en sunn utsortering av uønsket litteratur. Eller muligens Microsoft? De kan nok bidra med mange gode løsninger og et kjempeutvalg av bøker dem selv. Eller er det Rimi Hagen som vil kjøpe opp? Han trenger jo noe nytt å investere i. Han har sikkert kontakter for å kjøpe inn store mengder billige pocketbøker slik at driften blir rimelig. Listen over gode eiere er lang: Indremisjonen, Apressen, Ungdom mot Rusgift, Rupert Murdock, Narvesen, Jehovas Vitner eller… Read more »

SterkOla
SterkOla
17 years ago

Bibliotekene sikrer lik tilgang på informasjon for befolkningen, en viktig forutsetning for et demokratisk samfunn.

Fra arkivet