Ukategorisert

Exit biblioteket

Det gjør ikke noe at bibliotekfilialer legges ned. For Liberaleren er det gledelig at lokalpolitikerne ikke satser nok ressurser på biblioteket.

For en liberalist er det vanskelig å forsvare at biblioteket skal være en offentlig oppgave. Biblioteket finansieres via skatt, men det skaper også ulike konkurransevilkår. Private aktører som har salg og utleie av bøker, musikk og film har ikke muligheter til å konkurrere med et offentlig bibliotek som støtten av betydelig overføringer fra offentlige budsjett. Konkurransevridningen er enorm!

Det har vært kjent lenge at bruken av biblioteket har økt de siste årene. Tidligere i år ble det kjent at rekordmange lånte bøker i Hordaland, noe Liberaleren skrev om 17. juni.

I dag fikk vi vite gjennom NRK at stadig flere bibliotek legges ned, og at politikerne ikke satser nok penger på dette formålet. Bibliotekene som overlever, har knapt nok råd til å kjøpe inn nye bøker.

Det er lett å forstå dilemmaet for en lokalpolitiker når kommunebudsjettet skal lages. Så lenge politikerne ikke er villig til et systemskifte med en betydelig mindre offentlig sektor vil mange politikere sette skole og helse opp mot biblioteket. Det er lett å forstå at biblioteket taper en slik kamp. Dermed må filialer nedlegges, og det blir lite penger til å kjøpe nye bøker og musikk som kan leies ut.

Liberaleren er motstander av offentlig finansierte bibliotek. Hvorfor skal staten og kommunene ha ansvaret for å dekke folks behov for musikk, film og bøker?
Vi trenger overhode ikke en offentlig institusjon som skal tilfredsstille markedet på disse områdene. Det vil private aktører klare, men de må få muligheten til å konkurrere på like vilkår.

I dag er vilkårene svært ulik!

Mest lest

Arrangementer