Ukategorisert

Offentlig innblanding betyr skjev konkurranse

Narvik Sentralverksted AS tapte en stor kontrakt med Jernbaneverket. Årsaken kan være at kommunen har engasjert seg sterkt i en konkurrerende bedrift som til slutt fikk oppdraget med å vedlikeholde togmateriell for Jernbaneverket.

Nå vurderer verksledelsen søksmål mot kommunen og det kommunaleide næringsselskapet Narvikgården AS, skriver NRK.

Et samrøre mellom det offentlige og det private næringsliv skaper ulike konkurranseforhold. De selskapene som får offentlige tilskudd eller blir subsidiert på andre måter har et soleklart konkurransefortrinn. Eksemplet fra Narvik er et godt bevis på skjev konkurranse.

Denne og andre saker beviser på en god måte hvorfor Liberaleren ikke er tilhenger av offentlig eierskap og offentlig innblanding i næringslivet. Et offentlig engasjement forkludrer den frie konkurransen. Nok en gang er våres bønn at politikerne holder seg unna næringslivet slik at markedet får fritt spillerom. Kun på den måten vil alle aktørene få konkurrere på like vilkår.

Mest lest

Arrangementer