Ukategorisert

Selg selskapet

Kommuner, fylkeskommunen eller staten bør ikke engasjere seg i næringsvirksomhet. Derfor støtter Liberaleren forslaget fra Tromsø Arbeiderparti om salg av aksjene i selskapet Tromsbuss.

Dessverre møter forslaget betydelig motbør. Fagforbundets medlemmer i Tromsbuss gjennomfører kommende onsdag en politisk streik mot Tromsø Arbeiderpartis forslag om salg av selskapet, skriver Nordlys. Også LO-leder Gerd-Liv Valla reagerer på at kommunen vil selge selskapet, i følge Nordlys.

Det finnes ingen gode grunner for Tromsø kommune å beholde aksjene i dette selskapet. De siste årene har flere kommuner og fylkeskommuner solgt seg ut av ulike næringsvirksomheter. Tromsø kommune bør gjøre det samme, selv om deler av venstresiden i fagbevegelsen og partiapparatet reagerer.

Liberaleren er motstander av offentlig eierskap i næringsvirksomhet. Dette er oppgaver som bør overlates til andre aktører, som vil gjøre en minst like god jobb. På den måten vil markedet få råde uten at politikerne trenger å gi egne selskaper konkurransefortrinn i forhold til selskap som eies av private aktører.

Mest lest

Arrangementer