Ukategorisert

Vardø i krise

Frelsesarmeen og Røde Kors har startet innsamlingsaksjon for trengende i Vardø. Dette er et positivt tiltak, men det bør ikke bli fulgt opp av ytterligere statlige subsidier og støttetiltak.

Mange innbyggere i Vardø har problemer. En arbeidsledighet på 20% gjennom flere år har ført til alkoholmisbruk, barnevernsaker, psykiske lidelser og andre sosiale problemer. Nå har Frelsesarmeen og Røde Kors startet innsamlingsaksjon for trengende i byen.

Frivillig sosialt engasjement er positivt. Spørsmålet er om organisasjonene har latt seg utnytte i et politisk spill for å få spesielle statlige subsidier og støtteordninger til Vardø. Gruppeleder for Høyre i Finnmark fylkesting, Birger Westlund, hevder at ordføreren i Vadsø og fylkesordførerer i Finnmark, som begge representerer Ap, bruker situasjonen i Vardø i et angrep på den sittende regjeringen.

For innsamlingsaksjon eller ikke, det som er klart er at mange politikere og innbyggere i Vardø og Finnmark ellers ønsker seg to ting: Offentlige midler og offentlige fiskeriressurser.

Nå ser det ut som om Vardø får noe offentlige midler, Krf lover penger til ungdomsklubb og arbeid med verneverdige hus. Dette er selvsagt å bidra til å forbruke verdier heller enn å skape nye verdier. Tiltaket kommer heller ikke til å monne særlig, 25 nye arbeidsplasser er lite når flere hundre er uten arbeid.

Det gjenstår å se om Ap i Finnmark får gjennomført sin kongstanke om å overføre kontrollen over en del av fiskerikvotene til et regionalt, politikerstyrt selskap. Tanken bak er at man med dette kan sikre at fisken blir landet i Finnmark slik at den lokale fiskeindustrien får råstoff og kan sikre sysselsettingen.

Som så godt som alle andre politikerpåfunn er dette opplegget dømt til å feile. Politisk styring av næringslivet har gang på gang på gang slått feil. Hvem vil kjøpe dyr fisk fra Finnmark når man kan kjøpe billig fisk fra andre steder? I tillegg er det selvsagt dypt umoralsk. Fiskere som eier båter og konsesjoner vil da få redusert sine verdier.

Liberaleren kan bare gi to enkle råd til politikere og innbyggere i Vardø:

1) Skap verdier. Menneskets kreativitet kjenner ingen grenser, og det er ingen grunn til at mennesker i Vardø skal være mindre oppfinnsomme og stå-på-villige enn mennesker andre steder. Å leve av verdier som andre har skapt er ikke bare nedverdigende, det er også umoralsk.

2)Flytt. Det finnes nok av ledige jobber andre steder. Det er ingen menneskerett å bo på en bestemt plass.

Mest lest

Arrangementer