Ukategorisert

Liberalister og flytting

Det er ikke enkelt å være liberalist i en ørken av sosialdemokrati og kollektivisme. Selv noe så enkelt som å flytte kan bli vanskelig.

For at du skal være nyttig for staten må du betale skatt. Staten kan kun kreve inn skatt fra mennesker de vet hvor befinner seg, og må derfor til en hver tid ha kontroll over hvor folk bor. Hver enkelt er derfor pliktig etter Lov om folkeregistrering å melde fra til lokalt folkeregister senest 8 dager etter at en har flyttet.

Man kunne kanskje tenke seg at denne flyttemeldingen var et lite skjema der man skrev navn og ny adresse. Så enkelt er det imidlertid ikke. Staten ønsker nemlig å benytte sjansen til å sikre seg litt ekstra personlige opplysninger om deg til sin etter hvert svært så velfylte database.

De spør derfor ikke bare etter navn og adresse, de spør også etter sivilstand, yrkesbeskjeftigelse og arbeidsgiver. Ikke bare spør de etter disse opplysingene, de har også lovhjemmel for å gjøre det. Dersom du ikke melder flytting, gir feil informasjon eller tilbakeholder opplysninger kan du bli straffet med bøter eller fengsel i opp til tre måneder.

Undertegede sendte nylig inn flyttemelding og nektet i liberalistisk ånd å oppgi andre opplysninger enn de strengt tatt mest nødvendige. Skjemaet kom øyeblikkelig i retur med beskjed om at flyttingen ikke var godtatt. Liberalerens redaktør Bjørn Magne Solvik gikk som kjent i fengsel – to ganger – for sine prinsipper, det er ikke undertegnede villig til å gjøre, så nå har jeg sendt nytt skjema med litt flere opplysninger tilbake.

Det kommer nok i retur.

(For de som er spesielt interesserte kan jeg anbefale boken Seeing like a state av James C. Scott. Her skriver forfatteren mellom annet om hvor viktig det er for staten å overvåke innbyggerne).

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer