Ukategorisert

Liberalister og flytting

Det er ikke enkelt å være liberalist i en ørken av sosialdemokrati og kollektivisme. Selv noe så enkelt som å flytte kan bli vanskelig.

For at du skal være nyttig for staten må du betale skatt. Staten kan kun kreve inn skatt fra mennesker de vet hvor befinner seg, og må derfor til en hver tid ha kontroll over hvor folk bor. Hver enkelt er derfor pliktig etter Lov om folkeregistrering å melde fra til lokalt folkeregister senest 8 dager etter at en har flyttet.

Man kunne kanskje tenke seg at denne flyttemeldingen var et lite skjema der man skrev navn og ny adresse. Så enkelt er det imidlertid ikke. Staten ønsker nemlig å benytte sjansen til å sikre seg litt ekstra personlige opplysninger om deg til sin etter hvert svært så velfylte database.

De spør derfor ikke bare etter navn og adresse, de spør også etter sivilstand, yrkesbeskjeftigelse og arbeidsgiver. Ikke bare spør de etter disse opplysingene, de har også lovhjemmel for å gjøre det. Dersom du ikke melder flytting, gir feil informasjon eller tilbakeholder opplysninger kan du bli straffet med bøter eller fengsel i opp til tre måneder.

Undertegede sendte nylig inn flyttemelding og nektet i liberalistisk ånd å oppgi andre opplysninger enn de strengt tatt mest nødvendige. Skjemaet kom øyeblikkelig i retur med beskjed om at flyttingen ikke var godtatt. Liberalerens redaktør Bjørn Magne Solvik gikk som kjent i fengsel – to ganger – for sine prinsipper, det er ikke undertegnede villig til å gjøre, så nå har jeg sendt nytt skjema med litt flere opplysninger tilbake.

Det kommer nok i retur.

(For de som er spesielt interesserte kan jeg anbefale boken Seeing like a state av James C. Scott. Her skriver forfatteren mellom annet om hvor viktig det er for staten å overvåke innbyggerne).

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Anonym
Anonym
17 years ago

Jeg skulle gjerne hatt litt flere detaljer om hvilke felter de krever at du fyller ut. Jeg synes også det er veldig latterlig at de ikke godtok skjemaet. Jeg har gjort det samme. Jeg oppfordrer alle til å lyve så mye de kan på alle former for slike skjemaer. Folkeregistreringsskjemaet for noen år siden var spesielt provoserende. Staten skal vite hvor mange rom du har og hvor mange m2 leiligheten din er. Kommer disse opplysningene i gale hender, kan det være farlig. Ved en invasjon, for eksempel. Derfor, lyv så mye du kan der det til forveksling ikke kan oppdages!… Read more »

Fra arkivet