Ukategorisert

For mange egg

I fjor ble det produsert 3700 tonn egg for mye i Norge. Med privat eiendomsrett hadde dette aldri skjedd.

Nationen melder at det i fjor ble produsert 3700 tonn egg for mye i Norge, og at ingen vil påta seg skylden for dette.

Liberaleren er mer enn villig til å fordele skyld i dette tilfellet. Både produsentene, pakkeriene, Prior, butikkjedene, staten, reklamebyråene og forbrukerne er nok medskyldige i overproduksjonen. Alle disse kunne ha gjort sitt til at det enten ble produsert færre eller forbrukt flere egg.

De som egentlig står bak overproduksjonen er imidlertid en annen gruppe (selv om mange, kanskje alle, av aktørene nevnt ovenfor også tilhører denne gruppen). De skyldige er alle de som gjennom tidene har overbevist andre om at et menneske ikke har rett til å bestemme over seg selv eller over fruktene av sitt eget arbeid. De skyldige er de som har overbevist seg selv og andre om at kollektivisme er mer moralsk høyverdig enn egoisme. De skyldige er de som har fått gjennomslag for at et individ kun er noe verdt som en del av en gruppe. De skyldige er alle de som har brukt vold for å få andre til å innrette seg systemet.

For tross alt: I et samfunn med privat eiendomsrett hadde det vært absurd å skrive om «3700 tonn egg for mye».

Tags:

4 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
torbjørn
17 years ago

Det er selvfølgelig det norske landbruksplanøkonomien som har skylden, men tiraden «De skyldige er de som har fått gjennomslag for at et individ kun er noe verdt som en del av en gruppe. De skyldige er alle de som har brukt vold for å få andre til å innrette seg systemet» er veldig kraftig sett i lys av at dette dreier seg om under 4000 egg… Norsk landbrukspolitikk er tross alt ikke primært tvunget gjennom med våpen, men med penger (og det er mektigere!).

Bjørn Inge Sjødin
Bjørn Inge Sjødin
17 years ago

Og ikke glem all den helt meningsløse lidelsen for dyrene som blir tvunget til dette.

Reidar Barstad
17 years ago

55.223.881 for mange egg produsert i Norge pr. år. Ja, det høres jo mye ut men hvis en deler det på Norges befolkning, blir det ca. 12 egg pr. person pr. år og det er slettes ikke ille.
Hvis myndighetene så hadde sluttet med feilinformasjonen om at egg fører til økte verdier av LDL kolesterol og således fører til hjertelidelser, da hadde problemet med overproduksjon vært løst. Kanskje ble det underskudd istedetfor?

Fra arkivet