Ukategorisert

For mange egg

I fjor ble det produsert 3700 tonn egg for mye i Norge. Med privat eiendomsrett hadde dette aldri skjedd.

Nationen melder at det i fjor ble produsert 3700 tonn egg for mye i Norge, og at ingen vil påta seg skylden for dette.

Liberaleren er mer enn villig til å fordele skyld i dette tilfellet. Både produsentene, pakkeriene, Prior, butikkjedene, staten, reklamebyråene og forbrukerne er nok medskyldige i overproduksjonen. Alle disse kunne ha gjort sitt til at det enten ble produsert færre eller forbrukt flere egg.

De som egentlig står bak overproduksjonen er imidlertid en annen gruppe (selv om mange, kanskje alle, av aktørene nevnt ovenfor også tilhører denne gruppen). De skyldige er alle de som gjennom tidene har overbevist andre om at et menneske ikke har rett til å bestemme over seg selv eller over fruktene av sitt eget arbeid. De skyldige er de som har overbevist seg selv og andre om at kollektivisme er mer moralsk høyverdig enn egoisme. De skyldige er de som har fått gjennomslag for at et individ kun er noe verdt som en del av en gruppe. De skyldige er alle de som har brukt vold for å få andre til å innrette seg systemet.

For tross alt: I et samfunn med privat eiendomsrett hadde det vært absurd å skrive om «3700 tonn egg for mye».

Tags:

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer