Ukategorisert

Mot et nytt paradigme

Første utgave av det nye liberale tidsskriftet «Nytt Paradigme» er på vei ut til abonnentene. Liberaleren har intervjuet redaktør – og Liberaleren-skribent – Bent Johan Mosfjell.

– Så, Bent Johan, hvorfor har du startet et nytt liberalt tidsskrift?
– Etter Nyliberaleren og Ideer om Frihet har det ikke eksistert et norsk, liberalt tidsskrift. Liberaleren er bra, og Det Liberale Folkepartiet har sitt magasin, men det har ikke eksistert et virkelig tidsskrift. Det er behov for et slikt tidsskrift i Norge, som et samlingspunkt for liberalister.

Nytt Paradigme blir gitt ut av noe som kalles «Libertariansk Forum». Bak «Libertariansk Forum» står imidlertid en eneste person: Bent Johan Mosfjell. Han bør være en kjent figur for de fleste liberalister: Han har vært en av drivkreftene i det norske liberalistiske miljøet de siste 15 årene. Han har hatt en rekke sentrale verv i Fridemokratene, han er skribent på Liberaleren og han kjenner i følge seg selv så godt som alle norske liberalister.
– I vanlige organisasjoner, og jeg har vært mye involvert i organisasjonsarbeid, blir beslutninger tatt enten av et flertall eller i konsensus. Mitt problem er at jeg har hatt rett, de færreste er nemlig opptatt av logisk konsistens. Jeg starter Nytt Paradigme alene slik at jeg skal kunne bestemme alt selv uten å ta hensyn til andre. Dersom jeg bestemmer meg for å bruke hele magasinet på sadistisk porno så blir det sadistisk porno, uten at andre skal kunne blande seg inn.
– Planlegger du å skrive en del om sadistisk porno?
– Nei, for all del.

Nytt Paradigme vil komme ut fire ganger i året. Hvert nummer vil ha et hovedtema, og temaene for de fire første utgavene er allerede klare. Første nummer handler om det politiske landskap, neste nummer vil handle om rettferdig eiendom, tredje nummer vil ta for seg Chile og siste utgave i 2005 har undertittelen «Anarkisme».
– Det blir mye spennende lesestoff i de neste numrene. I neste nummer vil det være en lang artikkel av Murray Rothbard, som leder i Unge Høyre Torbjørn Røe Isaksen vil skrive tilsvar til. Jeg vil kommentere tilsvaret, før han vil få siste ord. Den samme eksersisen vil bli gjennomført med en representant fra den radikale venstresiden. I nummeret som har tema Chile vil jeg argumentere for at kuppet i Chile var legitimt, men at regimet ikke var legitimt. Jan Arild Snoen, som bør være kjent for de fleste liberalister, vil skrive om Chiles økonomiske historie, og Ove Vanebo vil ha en artikkel om Chiles pensjonssystem.
– Vil Nytt Paradigme være preget av bidrag fra liberalister, eller vil det også bli åpnet for artikler skrevet av tilhengere av andre ideologier?
– Formålet med å kallet tidsskriftet «Nytt Paradigme» heller enn et navn som inneholder «liberal» er nettopp å antyde at det vil være åpent for andre, radikale synspunkter. Nytt Paradigme skal være et tidsskrift som diskuterer radikale alternativer på en åpen og fordomsfri måte. Samtidig skal det ikke være noe tvil om hva jeg som redaktør mener, tidsskriftet har en formålsparagraf som er inkludert i sin helhet i første utgave og som beskriver mitt syn på politikk. Jeg later ikke som om jeg ikke er liberalist, skjult objektivitet er det verste som finnes.

Liberalistene i Norge er få, og de som finnes kjemper en forgjeves kamp mot sosialdemokrati og kollektivisme. Fridemokratene, som Liberaleren er en del av, feiret sist sommer 10 år uten innflytelse, og Det Liberale Folkepartiet har problemer med å få samlet inn noen hundre underskrifter slik at de kan stille liste i Oslo. De politiske partiene med makt er enige om at staten har ansvaret for stort sett alt, og det er velgerne også. Kort sagt: Innbyggerne i Norge trenger påvirkning, og spørsmålet er om Nytt Paradigme vil påvirke.

– Tror du Nytt Paradigme vil ha noen som helst påvirkningskraft?
– Ja, helt klart. Alt man gjør påvirker. Nytt Paradigme vil gi langsom påvirkning, ikke forandre noe over natten. Effekten vil også være indirekte, tidsskriftet vil påvirke den som påvirker den som påvirker og så videre. Jeg har opp gjennom årene møtt mange som har blitt påvirket av Nyliberaleren og Ideer om Frihet. Jeg ble selv påvirket av Ideer om Frihet, som jeg i sin tid ble introdusert til via
Fremskrittspartiets Utredningsinstitutt. Liberaleren har også påvirket mange. Påvirkningen vil skje gradvis, og den vil være vanskelig å måle, men den vil være der.
– Hva annet kan Nytt Paradigme gi enn gode argumenter for den liberale sak?
– Læring. Hovedformålet med tidsskriftet er tross alt ikke å omvende ideologiske motstandere. Det er like viktig at alle lesere kan lære noe. Jeg kan personlig garantere at alle som leser Nytt Paradigme vil lære noe nytt. Jeg tror for eksempel at samtlige som leser Bård Standal sin artikkelserie om amerikansk politisk historie vil lære noe nytt. Neste nummers diskusjon av rettferdig eiendom vil være den grundigste noensinne i et norsk tidsskrift. Folk som er opptatte av fakta og kunnskap bør boikotte papirutgavene av avisene og heller bruke pengene på å kjøpe og lese Nytt Paradigme i stedet. De kan forresten boikotte Trivial Pursuit også – få med at dette er et spill fullt av faktafeil, noe alle TP-spillere vet. Velger de likevel å spille det, forteller det mye om deres forhold til sannhet og kunnskap. Jeg ønsker å bekjempe intellektuell uærlighet og latskap i alle sammenhenger

– Notert. Til slutt: Det er vanskelig å drive smale politiske tidsskrifter i Norge, og det finnes få liberalister. Hvor lenge vil Nytt Paradigme leve?
– Evig. Eller i alle fall til jeg dør.

Eksterne lenker:
Nytt Paradigme

Tags:

Mest lest

Arrangementer