Ukategorisert

Vil kjøpe tilbake aksjer

SV mener staten bør eie mer enn i dag i både Statoil, Hydro, Telenor og i bankvesenet. Er det rart liberalister frykter en flertallsregjering med SV, Ap og Sp?

Sosialistisk Venstreparti foreslår å føre delprivatiserte selskaper tilbake i offentlig eie, skriver Aftenposten. I Senterpartiet jubles det for utspillet, mens mange i Arbeiderpartiet heldigvis er litt skeptisk.

For liberalister er dette forslaget en ren kollisjon i forhold til ideologien vår. Liberalister mener at skal staten ha en begrenset størrelse, begrenset makt og begrenset ansvarsområde. På den bakgrunn er det vårt syn at staten ikke bør delta i forretningsdrift, og ikke eie bedrifter. Derfor rører SV sitt forslag oss innerst i hjerteroten. SV sitt syn kan gi en gedigen stat. Derfor frykter mange av oss det rødgrønne alternativet.

Det er lett å komme med argument mot større statlig engasjement i næringslivet, også hvis vi ikke skal være spesielt ideologiske. Argument som glupe SV-politikere og andre på venstresiden bør skjønne. Staten gir rammene for all forretningsvirksomhet i Norge gjennom lover og regler, skatter og avgifter. Det er derfor uryddig av staten å både gi rammer og samtidig bedrive forretningsdrift. Det kan føre til at staten gjennom sin posisjon som lovgiver gir seg selv som bedriftseier særfordeler, fordeler som kan være med på å lukke døren for privat satsing og privat initiativ. Det kan litt forenklet kalles for å sitte på begge sider av bordet. Det er komisk at SV aldri tar avstand fra en slik bordsetting.

Skulle SV sitt syn bli rådende i en eventuell rødgrønn regjering vil Norge ligge langt til venstre for venstresiden i Europa. Til og med sosialister i Frankrike vil privatisere sitt teleselskap, en privatisering SV tar avstand fra i Norge.

Mest lest

Arrangementer