Ukategorisert

En riktig konklusjon

Staten kaster seg i økende grad ut i ren kommersiell virksomhet, men rører sammen business og samfunnsoppdrag. Dette er ikke en påstand fra Liberaleren, men en konklusjon fra et utvalg som har vært nedsatt av Konkurransetilsynet og Moderniseringsdepartementet.

Oppslaget om utvalgets konklusjon kan du lese i Aftenposten. For øvrig er det bare å si halleluja.

Liberaleren er motstandere av at staten deltar i kommersiell virksomhet. Derfor er vi motstandere av statlig eierskap i næringslivet. Det kryr av argumenter for vårt syn. La oss peke på de to viktigste argumentene, og de som er lettest å forklare på en god måte.

Vi mener at skal staten ha en begrenset størrelse, begrenset makt, og begrenset ansvarsområde. Og på den bakgrunn er det vårt syn at staten ikke bør delta i forretningsdrift, og ikke eie bedrifter.

Staten gir rammene for all forretningsvirksomhet i Norge, gjennom lover og regler, skatter og avgifter. Det er derfor uryddig av staten å både gi rammer og samtidig bedrive forretningsdrift. Det kan føre til at staten gjennom sin posisjon som lovgiver gir seg selv som bedriftseier særfordeler, noe det omtalte utvalget som har sett på problematikken også mener er svært uheldig.

Med bakgrunn i disse to argumentene mener Liberaleren at staten skal holde seg unna kommersiell virksomhet. Kun på denne måten kan vi unngå at staten rører sammen business og samfunnsoppdrag.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer