Ukategorisert

En riktig konklusjon

Staten kaster seg i økende grad ut i ren kommersiell virksomhet, men rører sammen business og samfunnsoppdrag. Dette er ikke en påstand fra Liberaleren, men en konklusjon fra et utvalg som har vært nedsatt av Konkurransetilsynet og Moderniseringsdepartementet.

Oppslaget om utvalgets konklusjon kan du lese i Aftenposten. For øvrig er det bare å si halleluja.

Liberaleren er motstandere av at staten deltar i kommersiell virksomhet. Derfor er vi motstandere av statlig eierskap i næringslivet. Det kryr av argumenter for vårt syn. La oss peke på de to viktigste argumentene, og de som er lettest å forklare på en god måte.

Vi mener at skal staten ha en begrenset størrelse, begrenset makt, og begrenset ansvarsområde. Og på den bakgrunn er det vårt syn at staten ikke bør delta i forretningsdrift, og ikke eie bedrifter.

Staten gir rammene for all forretningsvirksomhet i Norge, gjennom lover og regler, skatter og avgifter. Det er derfor uryddig av staten å både gi rammer og samtidig bedrive forretningsdrift. Det kan føre til at staten gjennom sin posisjon som lovgiver gir seg selv som bedriftseier særfordeler, noe det omtalte utvalget som har sett på problematikken også mener er svært uheldig.

Med bakgrunn i disse to argumentene mener Liberaleren at staten skal holde seg unna kommersiell virksomhet. Kun på denne måten kan vi unngå at staten rører sammen business og samfunnsoppdrag.

Comments are closed.

Fra arkivet

 • Ruspolitisk sensur i skolen, igjenRuspolitisk sensur i skolen, igjen
  Legalisering av cannabis er stadig mindre kontroversielt. Likevel nektes politisk engasjert ungdom å ytre meningene sine om rusreform på norske skoler.
 • KommunazismenKommunazismen
  Den politiske avstanden mellom kommunisme og nazisme er mindre enn folk flest forstår.
 • Hvorfor ble de AKP-ml-ere?Hvorfor ble de AKP-ml-ere?
  Hvorfor ble så mange av 70-tallets skarpeste unge hjerner del av denne bevegelsen?
 • Delingsøkonomi på en – to – tre!Delingsøkonomi på en – to – tre!
  For fem år siden var ordet "delingsøkonomi" på alles lepper, men da aktørene i denne sektoren begynte å utfordre eksisterende næringsvirksomhet så satt politikerne foten ned.
 • Vil du bli diktator?Vil du bli diktator?
  Historiker Frank Dikötter har skrevet en interessant bok med åtte kortbiografier om diktatorer.
 • Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?Bærekraftsmålene – rett til gratis skole?
  Hva skal man ha krav på av skolegang? Og likestilling, det er vel alle for? Rent vann og energi bør vel alle også kunne få? Del 2 av en artikkelserie på fire om bærekraftsmålene.
 • 26 år med EU26 år med EU
  I november 1993 tok Maastricht-avtalen effekt og EU ble grunnlagt. Avtalen la til rette felles regler for økonomiene i Vest-Europa med en felles valuta.