Ukategorisert

Ikke la deg lure!

Selgere fra Landsforbundet mot stoffmisbruk er svært ivrige for tiden, de stopper deg der du minst venter det. Da er det viktig å ikke la seg lure, Landsforbundet mot stoffmisbruk er en autoritær organisasjon som vil begrense din og min frihet og bør få minst mulig støtte.

Nok en gang har undertegnede blitt stoppet av pushende selgere fra Landsforbundet mot stoffmisbruk.

Åpningsspørsmålet var klassisk og ledende: «Hva syns du om de økende stoffproblemene i samfunnet?» Jeg svarte selvsagt at dette bekymrer meg lite, og at det staten først og fremst bør gjøre er å legalisere narkotika, da vil mange av problemene løse seg selv.

Etter litt undervisning om det liberale synet på narkotika virket det som om selgeren forsto at hun måtte legge om strategien. Hun fokuserte da på at Landsforbundet mot stoffmisbruk er en politisk nøytral organisasjon som bare vil hjelpe stoffmisbrukere som vil ut av «helvetet» med avvenning og støtte.

Dette høres jo bra ut, det er bare et problem: det er bare bullshit.

Landsforeningen mot stoffmisbruk er en autoritær organisasjon som er villig til å gjøre hva som helst i sitt korstog mot narkotika, her er noen sitater hentet fra deres hjemmeside:

– Narkotikaproblemet kan aldri bli et problem som kun berører den enkelte. Derfor må samfunnet sette grenser. Samfunnsinteressen er viktigere enn egeninteressen (Link)

– Legalisering av hasj – en hån mot samfunnet (Link)

– Legalisering av narkotika er ikke frihet (Link)

Med andre ord er det viktig å tenke seg nøye om før en støtter denne organisasjonen.

Tags:

8 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Hawky
Hawky
16 years ago

«Jeg svarte selvsagt at dette bekymrer meg lite(det økende stoffproblemene i samfunnet), og at det staten først og fremst bør gjøre er å legalisere narkotika, da vil mange av problemene løse seg selv.» ok. du har visst alt prøvd det meste som er. sitatet «Narkotikaproblemet kan aldri bli et problem som kun berører den enkelte. Derfor må samfunnet sette grenser. Samfunnsinteressen er viktigere enn egeninteressen». narkotikaproblemer påvirker alltid fler enn deg selv. begynner datra di med det og ender opp som et syrehue som ikke klarer å tenke en eneste sammenhengende tanke, går det såklart ut over familien og de… Read more »

Anonym
Anonym
16 years ago

Jeg er enig i at det berører samfunnet som en helhet, og ikke kun den enkelte, og det er nettopp derfor man bør legalisere. Hadde man legalisert, hadde de som i dag er brukere blitt inkludert i samfunnet i stedet for å bli utstøtt og svertet. Det er dette som er den ekte såkalte «doorway drug» effekten, og ikke den du lærer om på skolen- den eksisterer ikke. En som misbruker cannabis hver dag, fungerer nesten alltid meget bra i samfunnet, selv om det kan sies at personen sannsynligvis ikke yter sitt beste. I dag må personen skjule bruken, og… Read more »

Tarje
Tarje
16 years ago

Jeg leser at flere av Liberalerens journalister taler varmt for legalisering av narkotika. Det er, etter hva jeg leser, det beste middel for å bekjempe kriminalitet. Så fint, da har vi løst det problemet. Jeg har likevel fire spørsmål: 1. Jakob, mener du seriøst at alle typer narkotiske stoffer bør legaliseres eller skiller du f. eks. mellom hasj og heroin? 2. Hvordan mener du en legalisering bør implementeres i praksis? Fritt frem for alle som vil slå seg opp som pusher eller statlig styrt? 3. Skal det være aldersgrense eller bør alle kunne gå på Narvesen å kjøpe seg et… Read more »

Heidi Nordby Lunde
Heidi Nordby Lunde
16 years ago

Tarje, hyggelig at du ser på legalisering som en mulighet for oss markedsførere; «Dersom det er et lovlig produkt, så må man vel få lov til å fortelle om at det finnes på markedet.» Du mener som f.eks. tobakk og alkohol – lovlige varer, men forbudt å reklamere for? Nå er ikke undertegnede i mot reklame for sistnevnte, men det virker som om du heller ønsker å redusere debatten til billige poenger enn å gå inn i prinsippdebatten. Du tar feil når du sier at en debatt ikke er interessant før den støttes av fornuftige tanker om hvordan det kan… Read more »

Tarje
Tarje
16 years ago

Takk for svar, Heidi og Jakob. Jeg deler flere av dine tanker Heidi, men følger deg ikke hele veien. Du henviser til Johs Andenæs i din argumentasjon for legalisering av narkotika. Jeg har stor respekt for Andenæs og hans innsats for norsk strafferett. Jeg deler særlig hans tanker om avkriminalisering av narkotika. I dette fora ser jeg imidlertid et vesentlig behov for å understreke at avkriminalisering IKKE er det samme som legalisering. Avkriminalisering innebærer at samfunnet ikke straffeforfølger brukere av narkotika. Det er et virkemiddel for å redusere samfunnets utgifter med kontrollvirksomhet, redusere kriminalitet og bedre den sosiale situasjonen for… Read more »

Heidi Nordby Lunde
Heidi Nordby Lunde
16 years ago

Hei, Tarje! Helt riktig – Andenæs gikk inn for avkriminalisering, og jeg deler hans tanker som første skritt på veien mot legalisering. Det som er interessant med Andenæs er at han var en av de sterke kreftene på 60-tallet som drev frem dagens narkotikapolitikk – og når han snur så kraftig som han gjorde, så er det et tegn på at han mener at denne politikken har vært feilslått. Ikke bare feilslått, men prinsippiell gal. Prinsippet bak legalisering har vært – og vil nok alltid være – at som menneske eier jeg min egen kropp og retten til å bestemme… Read more »

Fra arkivet