Ukategorisert

Kinoen bør selges

Det er ikke en kommunal oppgave å drive kino. Kommunen bør ikke stå bak driften uansett om den er organisert som en kommunal virksomhet eller gjennom et selskap, for eksempel aksjeselskap.

I mange kommuner er drift av kinoen en viktig og prioritert oppgave. Altfor mange kommuner har tatt på seg oppgaven med å drive kinoen, en oppgave som private aktører bør stå bak. Heldigvis har noen skjønt at kinoen kan privatiseres, og med dette ordet mener skribenten private eiere bokstavelig talt. Sandnes kommune i Rogaland kan komme til å privatisere kinodriften, et trekk Liberaleren støtter.

Det er varaordføreren i Sandnes som ønsker å selge kommunens aksjer i selskapet Kino 1 Stavanger-Sandnes. Varaordfører Pål Morten Borgli kommer med denne uttalelsen til NRK Rogaland.

Det er ikke en offentlig oppgave å drive kulturformidler. Kinodriften kan lett overlates til private aktører, og dersom markedet er tilstede for inntjening vil aktører stå i kø for å overta. Disse aktørene må få konkurrere i et markedet der subsidier er et fremmedord. Med like konkurransevilkår er det ingen ting i veien for at kinodriften kan overlates til private krefter.

Ja til privatisering også av kinodriften!

Mest lest

Arrangementer