Ukategorisert

Selg, selg og selg

De statlige selskapene går så det suser. Til sammen er de verd 350 milliarder kroner. Det er likevel riktig med en omfattende privatisering av det statlige eierskapet.

Aldri før har de statlige selskapene i Norge gått bedre. Selskapene er verd 350 milliarder kroner, men regjeringen vil fortsatt at staten skal eie mindre, melder NRK.

I dag legger næringsministeren frem statens beretning om statlig eierskap som viser at statens selskaper går så det suser. De 47 selskapene er nå verdt 350 milliarder kroner, og staten eier nesten 40 prosent av bedriftene på Oslo Børs. Ikke bra, ikke bra på noen måte.

For Liberaleren er dette både et ideologisk og praktisk spørsmål. Vi ønsker privatisering av flere grunner.

Vi mener at skal staten ha en begrenset størrelse, begrenset makt, og begrenset ansvarsområde. Og på den bakgrunn er det vårt syn at staten ikke bør delta i forretningsdrift, og ikke eie bedrifter.

Staten gir rammene for all forretningsvirksomhet i Norge, gjennom lover og regler, skatter og avgifter. Det er derfor uryddig av staten å både gi rammer og samtidig bedrive forretningsdrift. Det kan føre til at staten gjennom sin posisjon som lovgiver gir seg selv som bedriftseier særfordeler, noe som er utilgivelig i et fritt marked.

Regjeringens målsetning om økt privatisering av statlige selskap er faktisk en av fordelene sammenlignet med alternativet Jens Stoltenberg fronter. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet vil nemlig ikke privatisere. Det rød-grønne alternativet vil sannsynligvis øke det statlige eierskapet, stikk i strid med ønskene til en liberalist.

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Pål Magne Ånestad
16 years ago

Tja, jeg vil si både og til dette. Først og fremst mener jeg at staten skal kunne engasjere seg i markedet for å konkurrere om andeler, men ikke med politiske eller sosiale motiver – på lik linje med private. Statlige bedrifter er, i mine øyne, et glimrende alternativ til skatter og avgifter, da staten som hovedaksjonær kunne tatt ut rundt halvparten av overskuddet i bedriften og brukt disse pengene til å kompensere for lavere skatter. La det dog være klart: jeg er totalt imot at staten kjøper seg inn i bedrifter eller på andre måter prøver å styre markedet eller… Read more »

Ann Voie
Ann Voie
16 years ago

Jeg er enig med Ånestad. Blind privatisering er vel like lite fornuftig som blind statlisering. Økonom Stiglitz skriver i boken «Globalization and Its Discontents» at privatisering er unødvendig og meningsløs hvis det offentlig kan utføre jobben like billig og bra. Så vidt jeg har forstått har ikke staten vist seg spesielt dårlig som eier i Norge.
Jeg aner ikke om jeg dette er en liberalistisk holdning eller ikke, men det er iallefall fornuftistisk.

Fra arkivet