Ukategorisert

Selg, selg og selg

De statlige selskapene går så det suser. Til sammen er de verd 350 milliarder kroner. Det er likevel riktig med en omfattende privatisering av det statlige eierskapet.

Aldri før har de statlige selskapene i Norge gått bedre. Selskapene er verd 350 milliarder kroner, men regjeringen vil fortsatt at staten skal eie mindre, melder NRK.

I dag legger næringsministeren frem statens beretning om statlig eierskap som viser at statens selskaper går så det suser. De 47 selskapene er nå verdt 350 milliarder kroner, og staten eier nesten 40 prosent av bedriftene på Oslo Børs. Ikke bra, ikke bra på noen måte.

For Liberaleren er dette både et ideologisk og praktisk spørsmål. Vi ønsker privatisering av flere grunner.

Vi mener at skal staten ha en begrenset størrelse, begrenset makt, og begrenset ansvarsområde. Og på den bakgrunn er det vårt syn at staten ikke bør delta i forretningsdrift, og ikke eie bedrifter.

Staten gir rammene for all forretningsvirksomhet i Norge, gjennom lover og regler, skatter og avgifter. Det er derfor uryddig av staten å både gi rammer og samtidig bedrive forretningsdrift. Det kan føre til at staten gjennom sin posisjon som lovgiver gir seg selv som bedriftseier særfordeler, noe som er utilgivelig i et fritt marked.

Regjeringens målsetning om økt privatisering av statlige selskap er faktisk en av fordelene sammenlignet med alternativet Jens Stoltenberg fronter. Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet vil nemlig ikke privatisere. Det rød-grønne alternativet vil sannsynligvis øke det statlige eierskapet, stikk i strid med ønskene til en liberalist.

Mest lest

Arrangementer