Ukategorisert

En krone for en fabrikk?

Sosialistene vil med loven i hånd beholde fortidens bedrifter. Men hvordan skal dette kunne gjøres i praksis?

Norske Skog vil legge ned sin fabrikk i Skien. Fabrikken går med overskudd, og de sosialistiske politikerene er i harnisk. SV og AP vurderer nå å gjennom lovverket gjøre det vanskeligere å legge ned lønnsomme bedrifter.

I følge artikkelen i Aftenposten vurderer de følgende tiltak:
– Å lovfeste dyrere etterlønnsordninger når lønnsomme bedrifter sier opp ansatte.
– Å gjeninnføre konsesjonslovgivningen
– Å kreve at lønnsomme bedrifter som legger ned, skal betale penger til et statlig næringsfond.

SV vil gå enda lenger og vil «gjøre det vanskelig å legge ned bedrifter som går med overskudd. I tillegg må vi sørge for et regelverk slik at ansatte får lov å ta over bedriften ved nedleggelse, sier Henriette Westhrin, nestleder i SV».

Et av mange spørsmål til disse forslagene er hvordan dette skal kunne gjøres i praksis. Alle som har vært i nærheten av en bedrift eller i det minste brukt 10 minutter til å tenke på økonomi og næringsliv vet at det er svært svært enkelt å få en bedrift til å gå med underskudd – reelt eller fiktivt. Det er enkelt for eiere å «skape» et underskudd, og dermed «få lov til» å legge ned bedriften.

Det er heller ikke klart hvordan man skal kunne lovfeste at de ansatte skal få ta over bedriften. Til hvilken pris skal dette skje? Hvem skal bestemme prisen? Skal et konsern bli tvunget til å selge en fabrikk verdt hundrevis av millioner til de ansatte for en krone?

De prinsipielle argumentene mot slike regler er åpenbare – dette er nok et overgrep mot eiendomsretten. Jeg vil også legge til at slike regler ikke akkurat gjør det mer attraktivt å starte virksomhet i Norge. (Dette bekymrer vel neppe SV, de tror jo at mennesket kan overleve alene av «felleskap og samhold») Det hadde likevel vært interessant å få vite hvordan noe slikt skulle ha blitt gjennomført i praksis. Har noen av Liberalerens lesere ideer?

Les forresten også Kåre Valebrokks kommentar i Aftenposten i dag om samme sak.

Tags:

Mest lest

Arrangementer