Ukategorisert

10 milliarder – hvert år!

Summen i overskriften er anslag for hvor mye penger det er behov for til vedlikehold av skolebygg i Norge. Noen som har forsømt seg?

Naturligvis. Hvem er det som eier skolebygg i Norge? Kommuner og fylkeskommuner. Hvem er det som har ansvaret for at bygningsmassen vedlikeholdes, ved å kartlegge årlige og sjeldnere behov, og sette av penger på budsjettene? De lokale folkevalgte. Er det blitt viktigere for dem å bygge prangende nye rådhus og kulturbygg, fremfor å passe på det man har? Ja. Det er bare å se hvor mange kommuner spesielt på 1980-tallet som bygget prestisjebygg.

De lokale folkevalgte og opposisjonen på Stortinget vil naturligvis si at den sittende regjering ikke har bevilget nok. Men et slikt behov for vedlikehold vil ikke ha akkumulert kun i løpet av den siste fireårsperioden. Her er det tiårs forsømmelser som nå avdekkes.

Det er Kommunal Rapport som forteller historien om forsømmelsene.

Liberaleren har tidligere kommentert at det offentlige er en dårlig forvalter av sine eiendommer. Dagens artikkel fra Kommunal Rapport gir oss ingen grunn til men noe annet.

Dessverre.

Mest lest

Arrangementer