Ukategorisert

Og nå: Kirkene

Liberaleren fortsetter sin serie med eksempler på dårlig offentlig forvaltning av egne eiendommer. Idag er turen kommet til kirkene.

16 milliarder kroner vil det koste å sette istand kirker, menighetshus og kirkekontorer – ifølge Kommunal Rapport, som igjen siterer Vårt Land. Årlig vedlikehold vil beløpe seg til 1,2 milliarder.

Disse byggene sorterer under kommunene. Det er dem som har ansvaret for vedlikehold. Nå er jo ikke kirker noe som vanligvis selges på det åpne markedet. Det er likevel mulig at statskirken kan realisere noe av sin formue – hvis det blir avklart hvem som egentlig eier pengene..

Kirkens formue
Statskirken har mye penger, bundet i fond og faste eiendommer, deriblant både kirker og skog. Summen er på 5 – 6 mrd kr. Men Staten og Statskirken krangler om hvem som egentlig eier disse pengene. Mye av formuen skal stamme fra Den katolske kirken – men ble beslaglagt av kongen (les: Staten) efter reformasjonen. Den som forvalter formuen er Opplysningsvesenets fond, som er underlagt kirkeavdelingen i Kirke- og kulturdepartementet.

Kirkens formue, og krangelen om hvem som eier den, er beskrevet i en egen artikkel i tidsskriftet Kirke og Kultur; «Den norske kirke AS». Artikkelen ligger ikke på nett.

Formuesspørsmålene kan bli nærmere omtalt når Gjønnesutvalget kommer med sin innstilling om skille av kirke og stat, til vinteren en gang.

Kommunepolitikerne forsømmer seg – igjen
Som med skolebyggene vi omtalte igår, er det altså kommunepolitikerne som har ansvaret for å ivareta de verdiene som ligger i kirkens eiendommer. Og dette mangler de åpenbart evner til.

Kanskje på tide å gjøre noe med saken?

Mest lest

Arrangementer