Ukategorisert

Liker ikke anbud – hever grensen

Regjeringspartiene er lite glade i anbudsprinsippet – derfor heves beløpsgrensen for kommunale anbud. Åpner for korrupsjon, mener NHO.

I regjeringserklæringen lover Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet å heve beløpsgrensen for oppgaver kommune må sette ut på anbud.

Det offentlige kjøper hvert år tjenester for 240 milliarder kroner, men med hevet grense betyr det at nesten alle kommunale innkjøp unngår reglene om anbud.

Er dette en betryggende måte å sikre at skattebetalernes penger brukes best mulig? Nei, naturligvis ikke. NHO advarer mot faren for korrupsjon og kameraderi i kommunesektoren.

Sosialistene er nok ikke bekymret. Konkurranse er jo ikke noe gode, men fører tvert imot til mer byråkrati, er deres motargument mot anbud. Hensikten med anbud er jo å synliggjøre hva den enkelte vare/tjeneste koster, og så velge tilbudet som best samsvarer med kravene kommunen har stilt. Utfordringen for kommunene er å utvikle profesjonalitet på anbudsinnhenting og kravspesifikasjoner. Det er de nemlig ikke spesielt gode på. Kanskje er dette grunnen til at konkurranseutsetting og anbud er nærmest upløyet mark i kommunesektoren?

Ikke vet vi, men mest sannsynlig vil sosialistene la flest mulig oppgaver være utført av offentlig ansatte.

Med økningen av anbudsgrensen har Valla-regjeringen gitt nok en gjentjeneste til LO-kameratene – regjeringens 04.deltager

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer