Ukategorisert

Liker ikke anbud – hever grensen

Regjeringspartiene er lite glade i anbudsprinsippet – derfor heves beløpsgrensen for kommunale anbud. Åpner for korrupsjon, mener NHO.

I regjeringserklæringen lover Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Senterpartiet å heve beløpsgrensen for oppgaver kommune må sette ut på anbud.

Det offentlige kjøper hvert år tjenester for 240 milliarder kroner, men med hevet grense betyr det at nesten alle kommunale innkjøp unngår reglene om anbud.

Er dette en betryggende måte å sikre at skattebetalernes penger brukes best mulig? Nei, naturligvis ikke. NHO advarer mot faren for korrupsjon og kameraderi i kommunesektoren.

Sosialistene er nok ikke bekymret. Konkurranse er jo ikke noe gode, men fører tvert imot til mer byråkrati, er deres motargument mot anbud. Hensikten med anbud er jo å synliggjøre hva den enkelte vare/tjeneste koster, og så velge tilbudet som best samsvarer med kravene kommunen har stilt. Utfordringen for kommunene er å utvikle profesjonalitet på anbudsinnhenting og kravspesifikasjoner. Det er de nemlig ikke spesielt gode på. Kanskje er dette grunnen til at konkurranseutsetting og anbud er nærmest upløyet mark i kommunesektoren?

Ikke vet vi, men mest sannsynlig vil sosialistene la flest mulig oppgaver være utført av offentlig ansatte.

Med økningen av anbudsgrensen har Valla-regjeringen gitt nok en gjentjeneste til LO-kameratene – regjeringens 04.deltager

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Simon Thorbjørnsen
16 years ago

Jeg vil nok si at anbudsreglene slik de har vært har hemmet, ikke fremmet effektivitet.

Grensen for anbud har vært for lave, mange rutinemessige innkjøp bør ikke gå til anbud.
Kravene til hvem og hvor anbudsinnbydelsene skal gå har også vært for omfattende, slik at kontrakter som egner seg til lokal leveranse, må på anbud til Lisboa.

Det er en grunn til at private virksomheter ikke bruker anbudsmekanismen annet enn på svært store innkjøp.

Sløserian
Sløserian
16 years ago

Det er underlig at NHO som er så kritiske til det offentlige byråkratiet, ikke er like kritiske til byråkratiet i privat sektor. Eller, det er vel egentlig ganske forståelig, men særlig prinsippfast er det ikke. Innsyn i kommunenes bruk av penger kan fint gjøres uten at man må legge alle anskaffelser ut på anbud. Denne blåruss-ideen om å bruke forespørsel-tilbud-forhandling-kontrakt på hver minste lille ting er umoderne og ineffektiv. Jeg skulle ønske den ble brukt – ordentlig – på de store prosjektene, der det kan være mye å hente på å gjøre skikkelig arbeid fra starten av. Statoil-Snøhvit og Forsvaret-Golf… Read more »

Fra arkivet