Ukategorisert

SP ofrer kommunalt selvstyre

Regjeringspartiene har lovet mer til de fleste, men er avhengige av kommune for å få oppfylt løftene. SP truer med tvang. Sa noen kommunalt selvstyre?

SP, SV og venstresiden i Ap har lenge drevet en intens svartmaling av situasjonen i norske kommuner; Bondevik II-regjeringen sulteforet kommunene økonomisk, og dette gikk kraftig ut over velferdstilbudet.

I regjeringsforhandlingene fikk SP tvunget igjennom 5,4 mrd i «friske penger» til kommunene, og partileder Åslaug Haga prioriterte kommunalministerposten i regjeringen. Hun mener kommunene må bruke pengene til å produsere bedre velferdstjenester.

Det er slett ikke sikkert at kommunene vil bruke de friske pengene slik Haga forutsetter. Flere kommuner signaliserer at de vil prioritere øket økonomisk handlefrihet – ved å nedbetale gjeld.

Hva gjør kommunalministeren da? Hun varsler mer øremerking av midler! Slik taler en sann forsvarer av det kommunale selvstyret..

Det er fullt forståelig at kommunene prioriterer nedbetaling av gjeld. Da vil mindre av budsjettet bli bundet opp i renter og avdrag. Økonomisk handlefrihet kan gjenvinnes fortere. Dessuten kan rentene komme til å stige når den nye regjeringens politikk får virke. Da er det best ikke å sitte med så mye gjeld.

Regjeringen vet at med kommunene som hovedprodusent av velferdstjenester, det være seg innen eldreomsorg, barnehaver, skole, skolefritidsordning og primærhelsetjeneste, samt at kommunene er ansvarlige for søppeltømming etc, er det best at regjeringens flotte valgløfter vises raskt i folk hverdag. Spesielt når skatteskruen igjen strammes.

Den forrige kommunalministeren, Erna Solberg (H) ville ha kommunene til å prioritere hvilke oppgaver de skulle løse, og effektivisere egen drift mer. Da klaget kommunene over lite penger. Ved å unnlate å effektivisere klaget brukene – og kommunene kunne peke på H-lederen som rette adressat.

Når den nye kommunalministeren gir dem penger, vil de prioritere pengebruken selv. Naturlig nok, for det er de som vet hvor skoen trykker. Men nå kan ikke kommunene klage over lite penger (selv om de heller aldri har hatt mer penger).

Situasjonen innen lokaldemokratiet skriker efter en avklaring Liberaleren har bedt om flere ganger; klargjør skillene mellom de ulike politiske nivåene, og gi kommunene frihet til selv å finansiere sine tjenester. Da kan ansvaret får dårlige tilbud plasseres der det hører hjemme.

I mellomtiden må den nye kommunalministeren slite med det kommunale selvstyret hun hevder å forsvare så sterkt. Snakk om å møte seg selv i svingdøren!

5 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Kombat-Kåre
Kombat-Kåre
16 years ago

Men i i fare for å ruinere alt det styggsnakket ditt om SP… kan du ikke heller skrive litt om egen politikk eller så?
Du er en varm forsvarer av økonomisk handlefrihet sier du, men med høyre ved makta hadde det vel ikke vært noe å handle for i det hele tatt?

Svenn Richard Mathisen
16 years ago

Kombat-Kåre: Hvor mange penger kommunene hadde hatt med rent Høyre-styre, blir vel bare spekulasjon. Uansett er ikke vanskelig å forstå hvor Per Aage Pleym Christensen ligger politisk. Det kommer frem i klartekst i mange av artiklene her på Liberaleren. Lite penger, sier du? Christensen vil effektivisere. Kutte kostnader. Kutte tilbud. Og til slutt kutte skatten, slik at folk flest får penger til å bruke på nettopp de tjenester de trenger. Synes derfor ikke Christensen faller mellom to stoler i sin økonomiske politikk, slik mange gjør. Etter hva jeg kan se, er det ganske så realistisk; han fremmer like mye pisk… Read more »

Max Power
Max Power
16 years ago

Nøkkelen til kommunalt selvstyre ligger i skattesystemet. Så lenge nesten all skatt går innom statskassa før den deles ut igjen til distriktene i henhold til den sittende regjeringens politikk vil ikke folk interessere seg for den lokale ressursbruken. Hvor mange vet hva ordføreren heter i sin egen kommune? Dette er annerledes i Sveits. Der betales inntektskatten (rundt 13%) først og fremst lokalt. Kombinert med utstrakt direktedemokrati gir dette incentiver til å engasjere seg i lokalpolitikken, som her innebefatter de fleste områdene fra rikspolitikken i Norge. Hvis kommunen ikke opererer effektivt blir den politiske ledelsen byttet ut ved valg. Kommunen tar… Read more »

Tor Andre
16 years ago

Under Senterpartiets landsmøte var økt kommunalt selvstyre en av sakene de kjørte mest frem. Når kommunalministeren truer med øremerking, bør flere si i fra.

Øremerking av bevilgninger er behagelig for sentrale politikere, men gjør det vanskelig å få armslag til å gjøre de beste prioriteringene lokalt.

Kyrre
Kyrre
16 years ago

Man trenger ikke gå så langt som den Sveitsiske modellen. Man lar kun det som trengs finansieres, og til dels administreres, sentralt (utdanning og helse som to klare prioriteter som Svenn sier); det som da er igjen kan finansieres og administreres av kommunene. To helt uavhengige skattesystemer med uavhengig demokratisk legitimitet.

Fra arkivet