Ukategorisert

Våpenproduksjon – en statlig oppgave?

Staten v/næringsministeren kjøper seg opp i våpenprodusenten Nammo. Er virkelig dette en statlig oppgave?

Aftenposten skriver idag at staten ved næringsministeren kjøper seg større eierandeler i våpenprodusenten Nammo. Dette skjer samtidig som regjeringspartiene har kjempet for etiske retningslinjer for Oljefondet, som bl.a innebærer at fondet ikke skal investere i produsjon av våpen, tobakk og annet som anses etisk betenkelig.

Hvorfor er det greit for staten å eie direkte eierandeler i våpenproduksjon, men ikke for Oljefondet?

Liberaleren har tidligere argumentert for å redusere statens størrelse og virkeområder kraftig, og konsentrere ressursene om kjerneoppgaver. Der staten har et ansvar, bør dessuten oppgavene konkurranseutsettes, for å få en korrekt pris på tjenestene, og åpenhet om kravene som stilles til leverandør. Alt som ikke er statlige oppgaver bør privatiseres, og pengene staten sparer på å redusere sine oppgaver bør tilbakeføres til eierne; skattebetalerne.

Næringsminister Odd Eriksen har en pussig begrunnelse for at staten skal kjøpe eierandeler i Nammo: «- I fremtiden vil Nammo møte store utfordringer i en omstrukturert og i stor grad privatisert europeisk forsvarsindustri. Jeg håper at staten gjennom et aktivt eierskap kan bidra til at selskapet lykkes i dette markedet».

Når ble det en statlig oppgave gjennom direkte eierskap å bidra til at private bedrifter (i våpenindustrien!) skal «lykkes i markedet»?

En slik uttalelse som næringsministeren kom met til Aftenposten setter arbeidet for å innføre etiske retningslinjer for Oljefondet i et merkelig lys.

Velgerne bør merke seg at blant de mange prioriterte oppgavene til folkefrontregjeringen er inkludert å eie et privat selskap i våpenindustrien, og hjelpe selskapet til å lykkes i markedet. Skal vi nå regne med kjøpsavtaler mellom det norske Forsvaret og Nammo?

Det er åpenbart lenge siden Ap hadde det brukne gevær som symbol..

Mest lest

Arrangementer