Ukategorisert

Våpenproduksjon – en statlig oppgave?

Staten v/næringsministeren kjøper seg opp i våpenprodusenten Nammo. Er virkelig dette en statlig oppgave?

Aftenposten skriver idag at staten ved næringsministeren kjøper seg større eierandeler i våpenprodusenten Nammo. Dette skjer samtidig som regjeringspartiene har kjempet for etiske retningslinjer for Oljefondet, som bl.a innebærer at fondet ikke skal investere i produsjon av våpen, tobakk og annet som anses etisk betenkelig.

Hvorfor er det greit for staten å eie direkte eierandeler i våpenproduksjon, men ikke for Oljefondet?

Liberaleren har tidligere argumentert for å redusere statens størrelse og virkeområder kraftig, og konsentrere ressursene om kjerneoppgaver. Der staten har et ansvar, bør dessuten oppgavene konkurranseutsettes, for å få en korrekt pris på tjenestene, og åpenhet om kravene som stilles til leverandør. Alt som ikke er statlige oppgaver bør privatiseres, og pengene staten sparer på å redusere sine oppgaver bør tilbakeføres til eierne; skattebetalerne.

Næringsminister Odd Eriksen har en pussig begrunnelse for at staten skal kjøpe eierandeler i Nammo: «- I fremtiden vil Nammo møte store utfordringer i en omstrukturert og i stor grad privatisert europeisk forsvarsindustri. Jeg håper at staten gjennom et aktivt eierskap kan bidra til at selskapet lykkes i dette markedet».

Når ble det en statlig oppgave gjennom direkte eierskap å bidra til at private bedrifter (i våpenindustrien!) skal «lykkes i markedet»?

En slik uttalelse som næringsministeren kom met til Aftenposten setter arbeidet for å innføre etiske retningslinjer for Oljefondet i et merkelig lys.

Velgerne bør merke seg at blant de mange prioriterte oppgavene til folkefrontregjeringen er inkludert å eie et privat selskap i våpenindustrien, og hjelpe selskapet til å lykkes i markedet. Skal vi nå regne med kjøpsavtaler mellom det norske Forsvaret og Nammo?

Det er åpenbart lenge siden Ap hadde det brukne gevær som symbol..

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
ole brumm
ole brumm
16 years ago

En ting er et de moeter seg selv i doeren naar det gjelder eieskap av vaapenindustri. Det er ikke noe problem for meg, men det aktive statlige eierskapet er verre.
Minister Eriksen mener han har ‘sikret’ arbeidsplassene ved aa kjoepe seg opp i selvskapet. Hvorfor skulle logikken stoppe med den ene bedriften? Det maa vaere mer 1-2 millioner private arbeidsplasser som bare venter paa aa bli ‘sikret’ av en styringsglad SV-AP-SP regjering.

Fra arkivet