Ukategorisert

40% overskridelse på nytt rådhus – ordføreren hindret granskning

Lurøy kommune på Helgeland skulle bygge rådhus, og endte opp med 40% overskridelse av budsjettet. Ordføreren brukte dobbelstemme for å hindre granskning.

Halve kommunestyret ville vit hvordan prosessen kunne ende med en slik sprekk – men ordfører Steinar Joakimsen (Ap) brukte dobbeltstemmen sin til å få nedstemt et forslag om at Kontrollutvalget i kommunen skulle granske beslutningsprosessen. Det er Helgelands blad som skriver dette.

Av 19 representanter ble 4 erklært inhabile, og deltok ikke i avstemningen. I tillegg var en representant fraværende.

Ordførerens utsagn under avstemningen var: «Siden jeg som ordfører har dobbeltstemme, er forslaget falt.» Overskridelsen ordføreren hindret granskning av, utgjør 5% av hele budsjettet til kommunen.

I tillegg forlangte Joakimsen at en x-Ap-representant skulle omformulere et forslag til avstemning. Forslaget var nemlig for kritisk til prosessen.

At slikt er mulig i kommune-Norge, sier litt om hvor suverene lokalpolitikere føler seg. Det som forundrer meg er at ordføreren – som medlem av byggekomiteen – ikke ble kjent inhabil. Men egentlig er det bare et uttrykk for den sedvanlige Ap-arrogansen – lokalt som sentralt.

Var det noen som sa at kommunene har trange budsjetter? De blir ikke mindre trange av så dårlig budsjettstyring som Lurøy her har vist. Og kommuner som Lurøy bør slutte å skylde på sentrale myndigheter for at de har dårlig råd. De bør aller først sette et kritisk søkelys på egne prioriteringer.

Ordføreren fortjener ikke gjenvalg – ene og alene på grunn av dårlig gangsyn.

Mest lest

Arrangementer