Ukategorisert

Leverer du varer til noen som ikke betaler for seg?

Sosialsjefen i Eidsvoll vil frata nettselskaper retten til å slutte å levere sine varer til folk som ikke betaler for seg. Er det så urimelig?

Det er Romerikes blad som informerer om at sosialsjef Olav Vold i Eidsvoll kommune vil frata nettselskaper som Hafslund retten til å slutte å levere strøm til folk som ikke betaler for seg. Det er Namsretten som bør ha denne myndigheten, mener han.

Dårlige betalere henvender seg ofte til kommunens sosialkontor for å få hjelp. Nettselskapet forlanger da at sosialkontoret betaler alt utestående – før strømmen skrues på igjen. Vold hevder at kommunene ofte må dekke 2 – 3 års ubetalte regninger!

Hvis folk kan motta en vare/tjeneste i flere år uten å betale, forstår jeg ikke hva sosialsjefen i Eidsvoll bråker for. Da er Hafslund efter min mening helt urimelig eftergivende overfor sine kunder.

Vold uttaler at strømleveranse er en livsviktig tjeneste, og at det derfor er urimelig at tjenesteprodusenten har makt til å slutte å levere. Han sammenligner manglende betaling av strømregninger med manglende betaling av husleie, og påpeker at bare Namsretten kan avgjøre utkastelse fra bolig.

Hafslund: Strøm er som melk og bensin
Informasjonssjefen i Hafslund, Morten Schau påpeker at det første varselet om stengning av strøm kommer 28 dager efter forfall på fakturaen. Det vil si samtidig med at kravet tidligst kan overføres til inkasso. Strømmen stenges ikke før tidligst efter 45 dager.

Han opplyser også at om kunder med betalingsproblemer tar kontakt, får de avtale om oppdeling av fakturaen – uten at strømmen stenges.

Schau sammenligner sitt produkt, strøm, med olje fra Statoil eller brød fra Rimi. Den som ikke betaler, får ingen vare.

Det er ikke noe problem å slutte seg til et slikt syn.

Hvis strøm er en livsviktig tjeneste, er vel dette noe man bør prioritere å betale? Slik som husleie/boliglån, mat etc.

Utvikle gode betalingsrutiner
Det er et velkjent problem at dårlige betalere utvikler «konvoluttskrekk» og tror at bare man holder seg helt i ro forsvinner regningene av seg selv. Schau påpeker den smarteste adferden (hvis man først havner i en slik situasjon): Ta kontakt! Få en avtale om oppdeling.

Idag er de økonomiske marginene små ikke bare for vanlige folk, men også for bedrifter. Tiden med 3 purringer før inkassovarsel er over for de fleste firmaer. Inkassoloven har klare bestemmelser; en regning kan overføres til inkasso minimum 28 dager efter fristen for betaling, men man må først ha mottatt et inkassovarsel – som skal ha 14 dagers betalingsfrist. Vanligvis har en regning 14 dagers betalingsfrist. Det betyr at det går minst 6 uker fra du får en regning til den overføres inkasso. I løpet av denne tiden bør du ta kontakt med leverandøren hvis du har betalingsproblemer. De færreste vil nekte deg å dele opp regningen.

Hvis du henvender deg til sosialkontoret i en kommune, vil du kunne få hjelp med å få oversikt over økonomien, utvikle gode økonomirutiner (f.eks med fast trekk direkte fra lønnskontoen for utgifter som lån, husleie, strøm etc), og få en anbefaling om hvordan man reduserer utgifter (man kan f.eks velge strømleverandør, bytte tlf.abonnement, mobilabonnement, internettabonnement, osv).

Vold snur ansvarsforholdene på hodet
Sosialsjefen i Eidsvoll gjør det som er vanlig i dagens samfunn preget av lite personlig ansvar og tendens til å skyve ansvar for egen situasjon over på alle andre: Han peker ikke på at det er den enkeltes manglende betaling av strømregningen som er problemet, men at strømleverandøren nekter å levere sitt produkt til kunder som ikke betaler.

Det er synd at sosialsjef Vold snur tingene så til de grader på hodet. Han bør påpeke at folk bør betale det viktigste først, og ta ansvar for egen situasjon. Da bidrar han forhåpentligvis til at vanlige folk som betaler både egne regninger og skatt, slipper å måtte betale andres manglende regninger over skatteseddelen. Noen av skattepengene våre går jo tross alt til kommunens sosialbudsjett..

Avslutningsvis er det fristende å spørre Olav Vold: Hva gjør kommunen hvis folk ikke betaler for kommunale tjenester som barnehave, SFO og renovasjon?

2 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Pål Magne Ånestad
16 years ago

Men så må vi da huske at det ofte er langt viktigere ting, som f. eks. røyk, alkohol, sjokolade og slankemagasiner, med i bildet også.

Hvordan kan et menneske med et velbevart hjerte nekte et annet menneske å gå ned fra 65 til 60 kilogram før man betaler for det som hindrer en i å fryse ihjel i norske vintre?

Brutale, kalde kapitalistfirmaer.

Joda….

Hva skjer forresten om man ikke betaler skatten? DA er man intolerante og skal ha lensmann og skifterett og det som verre er. Men da er det selvfølgelig staten. Staten kan være utålmodig, ikke private.

- Odd Bovim
16 years ago

Hehe, er ikke uenig i det Pleym skriver. Men siden Pål M. syter sånn over skattevesenets intoleranse; Kanskje burde det være slik at man ikke fikk benytte noen av tjenestene skatten finansierte før man har gjort opp for seg, akkurat som det nå skal være med strømmleveransen?
Med andre ord godt, gammaldags gjeldsfengsel…;-)

Fra arkivet

 • Hvorfor ble de AKP-ml-ere?Hvorfor ble de AKP-ml-ere?
  Hvorfor ble så mange av 70-tallets skarpeste unge hjerner del av denne bevegelsen?
 • Selve boken om Berlinmurens fallSelve boken om Berlinmurens fall
  Hvis du vil lese noe intenst spennende og faglig solid om Berlinmuren siste dager, trenger du ikke lete videre.
 • Verdens mest berømte kvinneVerdens mest berømte kvinne
  Inger Merete Hobbelstad har skrevet en mangesidig biografi om den britanniske monarken med innblikk i historie, politikk og samfunnsliv.
 • Fritt kjøtt!Fritt kjøtt!
  Labkjøtt. Kunstig kjøtt. Syntetisk kjøtt. In vitro-kjøtt. Alternativt kjøtt. Etisk kjøtt. Eller bare framtidens “kjøtt”?
 • Joda, det drypper nedoverJoda, det drypper nedover
  Trickle down economics er blitt en slags vits. Men ikke la deg lure: Den stemmer.
 • Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?Hvorfor skal du bry deg om kvinnedagen?
  Det blir mindre undertrykkelse i verden når kvinner har de samme individuelle rettigheter som menn.
 • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
  Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?