Ukategorisert

En trussel fra Åslaug Haga

Dersom det blir kjønnskvotering i kommunestyrevalget vil velgerne miste mye av makten. Sannsynligvis gir det dårligere kvalitet på politikerne, kanskje mer politikerforakt og dårligere oppslutning om lokaldemokratiet.

Det er Senterpartiets leder og kommunalminister Åslaug Haga som truer med kjønnskvotering til kommunestyrevalget dersom kvinneandelen ikke øker etter neste års valg, skriver NRK. Det verste er at Haga er frekk nok til å kunne innføre en ny lov om kjønnskvotering, selv om det skader lokaldemokratiet.

Kvinneandelen i kommunestyrene er i dag på 35,3 prosent. Det betyr at velgerne har prioritert litt flere menn enn kvinner. I kommunevalgene har velgerne makten, spesielt gjennom kumuleringer og såkalte slengere. Det er i stor grad velgerne som bestemmer hvem som skal bli representert i kommunestyrene, på tross av partienes nominasjoner. At et flertall foretrekker menn bekymrer ministeren. Det demokratiske sinnelaget har aldri vært stort i Senterpartiet, noe Hage bekrefter til det fulle med denne advarselen.

Skribenten er en av de som har hatt sine perioder i kommunestyret. Den manglende politiske debatten, det politiske engasjementet ga ofte en følelse av at mange av medrepresentantene var på møtene for å drikke kaffe og for å spise kaker. Gang på gang har skribenten sett representantene åpne konvoluttene på møtene. Derfor har listefyll aldri stått spesielt høyt i kurs hos skribenten.

En ny lov om kjønnskvotering vil gi mer listefyll. Mange parti, spesielt i mindre kommuner, sliter med å fylle opp listene med de aktive partimedlemmene. Kjønnskvotering kan ramme menn som vil gjøre en innsats, menn som er dyktig på en ulykksalig måte fordi de er menn. Ingen drømmesituasjon, ren diskriminering for å si det med enkle ord.

Åslaug Haga burde ha satt fokus på hvordan kommunepolitikken kan forenkles slik at flere lar seg engasjere, både til valg, men også i saker. Stortingspolitikerne har ikke gjort det enkelt for kommunepolitikerne med en rekke statlige pålegg som kommunene må følge. Det kommunale selvstyret står ikke høyt i kurs hos sentrale myndigheter, noe som kan gå utover det politiske engasjementet hos kvinner og menn.

Bare for ordens skyld. I skribentens kommune er Senterpartiet blant de verste når det gjelder kvinnerepresentasjon. Velgerne må lete med lys og lykter for å finne kvinnelige Sp-representanter.

Mest lest

Arrangementer