Ukategorisert

Vil privatisere

–Vi mener at statens rolle er som regulator og lovgiver og skal selv ikke være en aktør på markedet, sier Moderat-lederen Fredrik Reinfeldt til Financial Times, i følge NA24.

Sverige står overfor en liten økonomisk revolusjon om den borgerlige opposisjonen vinner valget mot den sittende sosialdemokratiske regjeringen. Det har foran valget 17. september blitt annonsert at den borgerlige blokken vil starte et omfattende privatiseringsprogram med salg av eierandeler i blant annet SAS og Nordea om de vinner valget.

Den borgerlige alliansen presenterer sitt manifest i formiddag, i følge Aftonbladet.se, et manifest som forhåpentligvis beskriver et omfattende privatiseringsprogram som kan ramme Norge ettersom både den norske og den danske staten har betydelige eierandeler i blant annet SAS sammen med den svenske staten.

–Statens involvering i næringslivet er for massiv, og vi skal ikke ha stats eide selskap der markedet allerede er velfungerende, sier den svenske partilederen.

For Liberaleren er dette som søt musikk.

Liberalistenes syn på statlig næringsvirksomhet
Som kjent er liberalister flest for en sterkt begrenset statsmakt, der virksomheten er begrenset til statlige kjerneoppgaver. Næringsvirksomhet og subsidier er ikke blant disse oppgavene.

Når staten både gir lover og pålegger skatter, som begge deler bidrar til å regulere markedet, er det uheldig at staten også er aktør, gjennom eierskap. Staten skal ikke ha muligheter til å favorisere bedrifter, noe som er enkelt når staten er eieren av en rekke bedrifter, blant annet SAS som den borgerlige alliansen i Sverige vil privatisere. Egenfavorisering vil føre til skjeve konkurransebetingelser mellom offentlige og privateide bedrifter.

Det ville vært mer ryddig om staten konsentrerte seg om å regulere markedet gjennom forutsigbare, vide og generelle rammebetingelser, istedenfor også å bidra som aktør i markedet.

Dette har alliansen i Sverige forstått og Liberaleren har visse forventninger til politikken dersom det blir valgseier 17. september.

Sterkt statlig eierskap
Den norske regjeringen er for et sterkt statlig eierskap. I Soria Moria erklæringen står det at statlig eierskap sikrer råderetten over våre felles naturressurser og sikrer inntekter til fellesskapet. Statlig eierskap kan være avgjørende for å sikre et nasjonalt eierskap og nasjonal forankring av nøkkelvirksomhet i Norge i årene fremover. Offentlig eierskap er viktig for å sikre viktige politiske mål innen distriktspolitikk, transportpolitikk, kulturpolitikk og helsepolitikk.

Det er altså betydelig forskjell mellom svenske borgerlige ønsker og tankene den norske regjeringen har for næringspolitikken. En ny svensk regjering vil skape spenning mellom landene, ettersom myndighetene fra begge land har betydelige eierinteresser i et stort flyselskap.

Liberaleren håper på borgerlig seier i Sverige og ser frem til at SAS og andre store statlige selskap blir privatisert slik at markedet får råde på et fritt grunnlag, uten politisk innblanding.

Mest lest

Arrangementer