Ukategorisert

Brenning av hekser

I vesten er det slutt på heksebrenning. Men utallige ofres fortsatt på et bål fyrt med narkotika.

En rekke norske medier har de siste dagene meldt om at en norsk student i Australia risikerer 20 års fengsel for smugling av narkotika. I følge Aftenposten mener det Australske politiet at nordmannen sammen med to andre importerte kokain for salg. I en ransaking fant politiet 3 kilo kokain i garasjen der mennene bodde.

Saken har ikke vært oppe i retten og skyldspørsmålet og straffens lengde er ikke bestemt. Jeg vet ikke om 20 år er en realistisk straff eller om dette er strafferammen. En må vel likevel anta at nordmannen vil få mange år i fengsel.

At noen skal bestemme at andre mennesker må tilbringe mange år av sitt liv i fengsel fordi de har oppbevart et visst kjemisk stoff i sin garasje med tanke om å selge dette videre i frivillige handler, er vanvittig.

I Norge, og mange andre land, har man sluttet å brenne hekser. På 1500-1700-tallet brente man hekser fordi man mente at de drev med trolldom. Bruk av trolldom forklarte høyere avlinger enn naboene, mindre sykdom, eller andre økonomiske eller sosiale forskjeller.

I dag er det utenkelig å brenne hekser i vestlige land. De fleste ser tilbake på heksebrenning som forferdelige handlinger og skylder på datidens mangel på rasjonalitet og kunnskap, og datidens barbaritet og tro på religiøse og andre autoriteter.

De samme menneskene ser det imidlertid som helt naturlig å gi årelange fengselsstraffer for å bruke, oppbevare eller selge narkotika. Kampen mot narkotika er nåtidens hekseprosess, men nesten ingen ser det.

Om 50 til 100 år ser folk seg forhåpentligvis tilbake på kampen mot narkotika på samme måte som vi ser tilbake på brenning av hekser.

Men det skjer bare dersom de rasjonelle kjemper for det.

Tags:

10 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Johan Andorsen
Johan Andorsen
15 years ago

Jeg klarer ikke å forstå hvorfor «Liberaleren» må kjempe så innbitt for legalisering av ekstremt farlige og sterkt vanedannende rusmidler. Selv frihetselskende personer må akseptere at enkelte dynamiske begrensninger må etableres for å oppnå en type fungerende samfunn. At mennesker som begår straffbare handlinger av Jakob Utgård framstilles som martyrer og helgener, er jo ikke bare umodent og naivistisk, det er jo også komisk og tragisk. Med denne typer fanesaker er det ingen fare for at «Liberaleren» er i stand til å spre interesse og glød for liberale tanker og ideer.

heisap
heisap
15 years ago

«Med denne typer fanesaker er det ingen fare for at «Liberaleren» er i stand til å spre interesse og glød for liberale tanker og ideer.»

Jeg kunne ikke vært mer uenig!

Jeg mener Liberaleren er et godt verktøy for de som allerede bekjenner seg til liberalismen. Ved å lese Liberaleren får man et ideologisk påfyll, som selvfølgelig vil være kontroversielt i enkelte saker. Hvis man ikke har noen slike «rettroende» kontaktflater, risikerer man å bli en opportunistisk politiker, sammen med alle de andre 😉

Johan Andorsen
Johan Andorsen
15 years ago

Kanskje det, men det foreligger en betydelig risiko for å parkere seg selv langt ute på sidelinja, dersom tankene og ideene overstiger mulighetene som finnes i virkelighetens verden. Skal «Liberaleren» være et talerør for en menighet der en tviholder på en bestemt «sannhet», så blir det selvsagt riktig å forherlige kriminell aktivitet. I en rasjonelll sammenheng blir det imidlertid absurd. I et dynamisk samfunn bør en være villig til å vurdere om sakene en framhever skal holdes innenfor visse grenser, selv om en med alle midler prøver å unngå å bli en opportunistisk politiker. Er «Liberaleren» virkelig et menighetsblad for… Read more »

andyq
andyq
15 years ago

Johan Andorsen jeg tror du burde lese deg litt opp på narkotika. Du er åpenbart påvirket av propaganda fra 70 og 80-tallet.
Det er mange typer ulovlig rusmidler som er langt mindre vanedannende og farlige enn de lovlige rusmidlene. Cannabis er et eksempel på dette, mens kokain, som denne nordmannen hadde i besittelse, vanskelig kan kalles livsfarlig. Hvis det hadde vært tilfellet hadde vi nok manglet store deler av hollywood, musikerne og nærlingslivet i dag.
Man behøver ikke være anarkist for å ønske og velge sine egne rusmidler uten innblanding av staten.

Voodoo-king
Voodoo-king
15 years ago

Tror det er viktig at noen jobber med å utvide spennet, få fram kontraster istedenfor å diskutere meningsløse nyanser i gråtoner. I norge er nesten alle fanget i relativisters tilslørende retorikk. Et ekelt eksempel: I norge er alle frie, noen mer enn andre. Men hva er frihet? Kan ikke frihet være hva som helst? Omfordeling kan faktisk skape frihet. Å bli styrt av andre er frihet, en slipper jo å tenke selv. Feil feil feil, dette er enkelt. En er fri dersom en ikke er under tvang. Ser en verden med alternative briller er vi mer eller mindre slaver, ikke… Read more »

coz
coz
15 years ago

andyq skrev det meste jeg hadde tenkt å si, men en ting til; johan, du burde lese denne artikkelen om MDMA: http://www.forskning.no/Artikler/2006/august/1155902511.2

Johan Andorsen
Johan Andorsen
15 years ago

Jakob, jeg har ingen ønsker om å ha noen som helst rett til å bestemme over deg, eller noen andre for den del. Jeg mener imidlertid at fri tilgang til narkotiske stoffer ikke er et LIBERALT standpunkt, fordi enkeltindividet allerede har rikelig tilgang til aksepterte og fullt lovlige rusmidler som er fritt tilgjengelig. Å akseptere narkotiske rusmidler for å utvide tilbudet, vil skape en gjeng avhengige slaver og hjelpeløse individer som i neste omgang vil forlange hjelp fra samfunnet, som et resultat av sitt «frie» valg. Nok om dette tema fra min side, lykke til videre med denne typen håpløse… Read more »

Emil
Emil
15 years ago

Nå prater du nytale, Johan. Det er noget merkelig at disse lovlige rusmidlene skal taes for god fisk, mens for eksempel Psilocybe Cubensis ikke skal det. Du prøver bevisst å disorrientere oss ved å påpeke at det ikke er liberalt. Hva er liberalt? Det som står i samsvar med liberale prinsipper. Liberale prinsipper dekonstrueres til en ting, og det er utelukkelsen av tvang (vold) som middel i sosiale relasjoner. Vi har også en bit om selveierskap. Begge disse tingene fornekter du. Samtidig er i begrepet «narkotika» i det hele tatt misbrukt. På den ene siden har vi farlige substanser som… Read more »

Joachim
Joachim
15 years ago

Jeg er for legalisering av Narkotika, all narkotika.
Men jeg trur det hadde vært en katastrofe for Norge.
Den norske befolkninga har blitt «passet» på av staten alt for lenge. Hvis vi hadde legalisert all narkotika så hadde vi fått en bølge av Narkomaner.(trur jeg)

Hvis det blir lovlig så kommer folket til og tru at det ikke er avhenge danene eller farlig for deg.

Psykedeliske stoffer trur jeg kunne ha funket, pga at det ikke er så avhenge danene som Feks Kokain eller Heroin.

Fra arkivet