Ukategorisert

Giske fikk Bibliotekutredningen

Trond Giske mottok utredningen «Bibliotekreform 2014» av direktør Jon Birger Østby i ABM-utvikling i dag.

Bibliotekutredningen er et stort dokument med mye informasjon og en del visjoner. Kort beskrevet er hovedinnholdet i dokumentet at norske bibliotek i 2014 skal ha sterkere fokus på formidling og allmenn tilgang til digitalt innhold. For å oppnå dette skal det satses på felles digitale tjenester og større bibliotekenheter, noe også Kultur – og kirkedepartementet skriver i en pressemelding.

For de fleste er folke – og skolebibliotekene rimelig kjent. Det er de som blir finansiert gjennom kommunebudsjettene. Fylkesbibliotekene og bibliotek i den videregående skole blir finansiert gjennom fylkeskommunene. Universitet – og høyskolebibliotek blir finansiert over institusjonenes budsjett. Det er også betydelig med øremerkede midler og virkemidler fra staten til de som driver bibliotekdrift. Felles for alt dette er at det er skattefinansierte penger som blir brukt på bibliotekområdet.

For Liberalerens redaksjon er det vanskelig å gå igjennom utredningen. Vårt utgangspunkt er så forskjellig fra de som styrer landet. Vi er imot mandatet for Bibliotekutredningen. Vi er imot skattefinansierte bibliotek. Vi mener det ikke skal være en offentlig oppgave å tilby bøker, aviser, magasiner, CD-plater, filmer og lydbøker. Bibliotektjenesten er ikke forenelig med vårt ønske om så lav skatt som overhode mulig. Skattefinansiert bibliotekdrift ødelegger fri konkurranse mellom aktører som konkurrer om kundene med like vilkår.

De som har et liberalistisk grunnsyn, de som ønsker at folk skal få frihet over egne penger, de som vil ha konkurranse på dette området, bør bruke debatten om Bibliotekutredningen til å påpeke at statlig innblanding på dette området er galt, både i teori og i praksis. Det er galt at skribent Bjørn Magne Solvik og skribent Jakob Utgård gjennom skatt må betale for bokforbruket til Thomas Brevik. Brevik, som har deltatt på debatter om biblioteket på Liberaleren, må mer enn gjerne lese bøker, bruke en form for bibliotektjeneste, men han bør finansiere forbruket selv og ikke overlate regningen til andre via skatteseddelen.

Signaturen ”Mona” sendte denne skribenten en e-post i forrige uke. Hun stilte et godt spørsmål som politikerne bør bruke tid på. Hvorfor skal det være en ”gratistjeneste” på bøker når det koster flere tusen kroner i året å se fjernsyn. Hvorfor skal politikerne forskjellbehandle ulike medier?

Den politiske forklaringen vil være det historiske. Det var en gang i tiden dyrt å kjøpe bøker, sikkert mer kostbart enn dagens TV-skatt eller parabolanlegg. I dag har bøker blitt svært billig, selv om markedet ikke får råde så fritt som Liberaleren ønsker. Prisnedgangen er et argument som liberalister i Fremskrittspartiet, Høyre og Venstre bør bruke i debatten om Bibliotekutredningen. Hvorfor skal bøker være hundreprosent skattefinansiert, når fjernsynskanalene ikke er det? Et godt spørsmål fra ”Mona” som politikerne og bibliotekansatte vil ha problem med å svare på.

7 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Hadde det ikke vært for eksistensen av ulike bibliotekstjenester, hadde ikke jeg kunnet lese bøker; så enkelt er det! Norsk Lyd- og Blindeskriftsbibliotek, som produserer bøker for blinde på lyd og i blindeskrift, er et 100 % statlig foretagende. Denne institusjonen trykker opp og leser inn bøker og gjør dem tilgjengelige for blinde. Biblioteket har en samlet bokstamme på cirka 13.000 titler i alle genre. Der finnes private institusjoner som produserer lydbøker, men her er tittelutvalget smalere, og man konsentrerer seg nesten utelukkende om nyere, mer salgbare titler. Hadde det ikke vært for denne institusjonen hadde ikke jeg, som blind,… Read more »

Janneke
Janneke
15 years ago

Hei! Er dere i liberalen for eller mot et demokrati? Vil dere skille mellom fatige, rike, arbeidsledige eller invandrere? Et utdannet sammfunn eller samfunn med mange som ikke kan lese eller bruke internett… Dette er noe av det biblioteket jobber for, at samfunnet skal være demokratisk og at det ikke skal være store sosiale skiller i et samfunn. Tenk på alle de som ikke har penger til å kjøpe bøker, har internett hjemme. osv. Eller skal bibliotekene bare være til de som har råd til å betale dyre dommer til et bibliotek, som har bare de bøkene som jeg ønsker… Read more »

Eivind Knudsen
Eivind Knudsen
15 years ago

Hvordan kan dere påstå at utvalget av lydbøker «nok ville ha vært godt» uten statlige produsenter av lyd- eller blindeskriftsbøker? Det er 900 blindeskriftsbrukere i Norge. Tror dere virkelig at en privat aktør ville se det lønnsomt å produsere Kierkegaards samlede verker i 17 bind til utlån for en så liten gruppe?
Med hensyn til Janneke, så synes jeg hennes kommentar inneholdt velbegrunnede spørsmål. Deres arroganse i svaret til henne hører ikke hjemme noen plass. For å sitere fra Elling-filmen: «Skjerpings, guta».

coz
coz
15 years ago

er det ikke slik at bibliotekene kjøper 1000eksemplarer av en bok? inkludert utgivelsene til Bauta Bøker?

Vidar
Vidar
15 years ago

Jeg vil mene at gevinsten av et skattebetalt bibliotek er større enn den gevinsten man kanskje får her ved å ri prinsipper. Det å få spesielt barn til å lese bøker har så mye verdi at det nok neppe kan settes prislapp på det. Jeg er overbevist om at barn leser mer bøker når de kan låne dem på skolebiblioteket enn om de må få mor og far til å kjøpe de samme bøkene. Når det er sagt så er bokavtalen mellom partene i Norge forkastelig, selv om den har blitt bedre enn den forrige. La nå for guds skyld… Read more »

Fra arkivet