Ukategorisert

Ønsker å selge SAS

Fremskrittspartiet vil innfri ønsket fra Liberaleren om å privatisere SAS.

Også Høyre og Venstre er på glid i saken, skriver NA24. Det betyr et borgerlig ønske om salg, men Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet har fortsatt flertallet i Stortinget ut denne valgperioden.

Liberaleren ønsker at staten skal selge seg ut av næringslivet. Når staten både gir lover og pålegger skatter, som begge deler bidrar til å regulere markedet, er det uheldig at staten også er aktør, gjennom eierskap. Staten skal ikke ha muligheter til å favorisere bedrifter. Derfor er vi fullstendig imot innspillene fra politikere i regjeringspartiene som har foreslått oppkjøp av SAS-aksjer dersom den svenske staten skal selge. Et norsk statlig flyselskap vil bety slutten for konkurranse i luftfarten, noe som vil bety høyere pris og dårligere tilbud for passasjerene. Politikerne bør åpne for mer konkurranse, ikke mindre gjennom store skattefinansierte oppkjøp.

Den norske regjeringen er for et sterkt statlig eierskap. I Soria Moria erklæringen står det at statlig eierskap sikrer råderetten over våre felles naturressurser og sikrer inntekter til fellesskapet. Statlig eierskap kan være avgjørende for å sikre et nasjonalt eierskap og nasjonal forankring av nøkkelvirksomhet i Norge i årene fremover. Offentlig eierskap er viktig for å sikre viktige politiske mål innen distriktspolitikk, transportpolitikk, kulturpolitikk og helsepolitikk. En politikk som går på tvers av fri konkurranse og like konkurransevilkår, en politikk som er uheldig for oss som tror på markedet. Derfor er stortingsvalget i 2009 svært viktig. Næringspolitikken bør bli en viktig valgkampssak slik som tilfellet var i Sverige i forbindelse med valget som ble avviklet tidligere i september.

Mest lest

Arrangementer