Ukategorisert

Direktevalg av ordfører – en statlig sak?

Kommunaldepartementet har latt 50 kommuner få avholde direktevalg av ordfører, samtidig med kommunevalget neste år. 71 søkte om å få avholde. Hvorfor søkte disse kommunene overhodet?

Hvorfor skal det være nødvendig for en kommune å søke om å få avholde direktevalg på ordfører?

Dette burde kommunestyret avgjøre. Akkurat som kommunestyret bør få avgjøre sin egen valgdag innenfor valgåret. Så får man fokus på lokale utfordringer, fremfor å la kommunevalget bli en folkeavstemning om den sittende regjeringens politikk.

Men slik er det ikke. Lokaldemokratiet i Norge har dårlige kår, til tross for at det lokale selvstyret ble innført med formannskapslovene allerede i 1837.

Stortinget bestemmer inntektene, og utgiftene. Stortinget bestemmer hvilke oppgaver kommunene skal ha – og tilfører gjerne nye oppgaver uten penger til. Får en kommune større inntektsvekst enn forutsett, konfiskerer regjeringen pengene, og deler ut til kommuner som har svikt i inntektene. For å gjøre langsiktig planlegning så vanskelig som mulig. Og medias dekning av kommune- og fylkestingsvalget får valget til å se ut som et omvalg midt i valgperioden til Stortinget. Enkelte rikspolitikere har så lite omsorg for lokaldemokratiet at man ønsker felles valgdag og valgperiode med stortingsvalget. For virkelig å gjemme unna de lokale politikerne. Norge er en enhetsstat, der staten besitter makten. Lokalpolitikk er derfor å bedrive politikk uten å ha reell makt. Hvor lenge gidder noen å holde på slik?

Nesodden er eneste Akershus-kommune som får avholde direktevalg på ordfører. Ifølge ordfører Holm fra SV har det skjedd så mye rart under ordførervalgene de siste årene. Ja, slik går det når partiene skal ordne opp.. Så nå risikerer Nesodden å få en ordfører uten flertall bak seg i kommunestyret. Istedenfor å bli kommunens politiske leder, blir ordføreren en representasjonsfigur. Den reelle makten kan ligge andre steder. I Oslo ligger den i byrådet. Men så har Oslo parlamentarisme. Formannskapsmodellen er den kommuner flest i Norge bruker som styringssystem. Da er det ikke lett for velgerne å finne ut hvem de skal stille til ansvar for alt som har gått galt de siste årene.

Fylkeskommunene kan gå inn i sin siste periode. Kommunalministeren vil parkere H og FrPs løsning om kun to styringsnivåer. Men regjeringspartiene er ikke enige om det skal være regioner eller fylkeskommuner, og hvor mange det skal være. Alle har sine politiske revirer å beskytte.

Men hvem har sagt at politisk styring er noe mål i seg selv?

Ikke Liberaleren, ihvertfall.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer