Ukategorisert

Direktevalg av ordfører – en statlig sak?

Kommunaldepartementet har latt 50 kommuner få avholde direktevalg av ordfører, samtidig med kommunevalget neste år. 71 søkte om å få avholde. Hvorfor søkte disse kommunene overhodet?

Hvorfor skal det være nødvendig for en kommune å søke om å få avholde direktevalg på ordfører?

Dette burde kommunestyret avgjøre. Akkurat som kommunestyret bør få avgjøre sin egen valgdag innenfor valgåret. Så får man fokus på lokale utfordringer, fremfor å la kommunevalget bli en folkeavstemning om den sittende regjeringens politikk.

Men slik er det ikke. Lokaldemokratiet i Norge har dårlige kår, til tross for at det lokale selvstyret ble innført med formannskapslovene allerede i 1837.

Stortinget bestemmer inntektene, og utgiftene. Stortinget bestemmer hvilke oppgaver kommunene skal ha – og tilfører gjerne nye oppgaver uten penger til. Får en kommune større inntektsvekst enn forutsett, konfiskerer regjeringen pengene, og deler ut til kommuner som har svikt i inntektene. For å gjøre langsiktig planlegning så vanskelig som mulig. Og medias dekning av kommune- og fylkestingsvalget får valget til å se ut som et omvalg midt i valgperioden til Stortinget. Enkelte rikspolitikere har så lite omsorg for lokaldemokratiet at man ønsker felles valgdag og valgperiode med stortingsvalget. For virkelig å gjemme unna de lokale politikerne. Norge er en enhetsstat, der staten besitter makten. Lokalpolitikk er derfor å bedrive politikk uten å ha reell makt. Hvor lenge gidder noen å holde på slik?

Nesodden er eneste Akershus-kommune som får avholde direktevalg på ordfører. Ifølge ordfører Holm fra SV har det skjedd så mye rart under ordførervalgene de siste årene. Ja, slik går det når partiene skal ordne opp.. Så nå risikerer Nesodden å få en ordfører uten flertall bak seg i kommunestyret. Istedenfor å bli kommunens politiske leder, blir ordføreren en representasjonsfigur. Den reelle makten kan ligge andre steder. I Oslo ligger den i byrådet. Men så har Oslo parlamentarisme. Formannskapsmodellen er den kommuner flest i Norge bruker som styringssystem. Da er det ikke lett for velgerne å finne ut hvem de skal stille til ansvar for alt som har gått galt de siste årene.

Fylkeskommunene kan gå inn i sin siste periode. Kommunalministeren vil parkere H og FrPs løsning om kun to styringsnivåer. Men regjeringspartiene er ikke enige om det skal være regioner eller fylkeskommuner, og hvor mange det skal være. Alle har sine politiske revirer å beskytte.

Men hvem har sagt at politisk styring er noe mål i seg selv?

Ikke Liberaleren, ihvertfall.

1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Johan
Johan
15 years ago

Jeg er enig i at det bør være kommunestyret som avgjør om ordføreren skal velges direkte eller av og blandkommunestyret, men jeg er fortsatt skeptisk til ordningen. Dette med bakgrunn i at jeg bor i en kommune hvor ordføreren ikke har flertallets støtte i kommunestyret, dette har så uheldige konsekvenser, og skaper så dårlige arbeidsforhold for ordføreren at jeg synes det er en dårlig idè.

Fra arkivet

 • Borgerlønn til alle?Borgerlønn til alle?
  Kan borgerlønn til alle være en god idé? Og hva skiller det fra Milton Friedmans forslag om negativ skatt?
 • FrPs ruspolitiske dobbelstandardFrPs ruspolitiske dobbelstandard
  FrP og KrF står i veien for regjeringens varslede rusreform. At et kristent avholdsparti sitter på bakbena må man forvente. FrPs motstand mot avkriminalisering er vanskeligere å akseptere.
 • Åpent sår i 25 årÅpent sår i 25 år
  Blitz-miljøet er en demokratisk vits.
 • Engler og demonerEngler og demoner
  To 16-åringer har fått voldsom oppmerksomhet i 2019, men de blir behandlet svært ulikt.
 • Vår individualistiske velferdsstatVår individualistiske velferdsstat
  Ideen om at individualisme og kollektivisme er to motsetninger, som er fiender med hverandre, er feil. La oss tenke på kollektivet også!
 • Inflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tidInflasjon og korrupsjon i massedemonstrasjonens tid
  De siste månedene har sett voldsomme protester i Irak, Iran, Hong Kong, Bolivia, Chile og Venezuela. Demonstrantene har ulik overbevisning, men forenes i kravet om politiske reformer.
 • En inni hampen stor feilEn inni hampen stor feil
  Føleri, antagelser, skråsikkerhet og dogmatisme - kan det være politikerne ikke alltid baserer beslutningene sine på kunnskap?