Ukategorisert

Hvem skal sove i din seng?

Hotellkjeden Scandic nekter en kubansk delegasjon å bo på sine hoteller. Det må kjeden ha lov til, på samme måte som at du må kunne bestemme hvem som skal overnatte i din leilighet.

Hotellkjeden Scandic ble i fjor kjøpt opp av Hilton, som på grunn av den amerikanske boikotten av Cuba ikke ønsker gjester fra landet på sine hoteller. En kubansk delegasjon som skal delta på en reiselivsmesse i Norge er dermed nektet opphold på Hotell Scandic Edderkoppen, der delegasjonen har bodd flere år på rad.

Dette liker norske myndigheter og kvasi-myndigheter dårlig, i tur og orden har Antirasistisk senter, UD og LO Oslo reagert i dag. UD mener at Scandics oppførsel er ulovlig, LO ber regjeringen nekte selskaper som Scandic å drive næringsvirksomhet i Norge, og Antirasistisk senter har gått til politianmeldelse.

Jeg vet ikke hva LO reagerer mest mot, at deres kubanske venner (for eller mot Castro?) er nektet opphold eller at en amerikansk bedrift kan «overkjøre» den norske regjeringen på denne måten.

For liberalister er spørsmålet selvsagt enkelt, enhver hotelleier må selv bestemme hvem som skal få overnatte på hans eller hennes hotell, uavhengig av om eieren er amerikansk eller norsk. Dette på samme måte som at du og jeg må få bestemme hvem som skal få overnatte i våre hus og leiligheter.

De som måtte mislike at kubanske gjester ikke får overnatte på Scandic får heller boikotte kjeden, arrangere demonstrasjoner utenfor hotellene, skrive lange og kjedelige brev til ledelsen og opprette websider med informasjon om hvorfor de mener dette er galt. Så blir det opp til ledelsen i kjeden å eventuelt endre sin holdning.

Dette er den liberalistiske holdningen. Den sosialistiske holdningen er selvsagt at staten må bruke sitt voldsmonopol på å tvinge hotellkjedene til å åpne sine dører og re opp sine senger.

Ville de kubanske gjestene sovet godt dersom de visste at hotellets ledelse satt i fengsel fordi de foretrakk at kubanerne overnattet på et annet hotell?

Tags:

23 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Trond
Trond
15 years ago

Scandic er i sin fulle rett til å nekte hvem de vil å sove på hotellet sitt så lenge ikke begrunnelsen for eksempel er at de som nektes har en gitt nasjonalitet. Sånn er norsk lov for øyeblikket.

Du kan gjerne være imot denne lovgivningen og arbeide for å få den endret, men du kan ikke hevde at Scandic er i sin fulle rett når de bryter gjeldende norsk lov.

Hvorvidt det er fornuftig eller ikke å boikotte Cuba er totalt irrelevant i denne sammenhengen.

Per
Per
15 years ago

Jo, han kan hevde at de er i sin fulle rett, fordi noe kan være moralsk rett selv om det er i strid med gjeldende lov.

Stig Hess
15 years ago

Nå er de vel ikke nektet adgang fordi de er av en gitt nasjonalitet, men fordi de er representanter for diktaturet på Cuba. Straffeloven §349a skulle derfor ikke være brutt i dette tilfellet.

Henrik Lunde
15 years ago

Det er forskjell på hva man gjør i næringsvirksomhet og hva man gjør i sitt private hjem. Lovverk må vi forholde oss til alle sammen uansett. Men litt pussig at dere ikke kan snu dere rundt å se saken fra de cubanske individers synsvinkel – hva slags inngrep er dette i deres frihet? Det blir jo enda mer paradoksalt når dette handler om en reiselivsmesse – som skal bidra til økt reising i hele vår vidunderlige frie verden. Mener ikke Liberalen at min daglige dose frihet også skal omfatte å kunne bo der jeg har lyst uten å måtte oppleve… Read more »

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Jeg har to poenger til Henrik. Det første er ganske enkelt at mennesker og firmaer må få lov til å utestenge f.eks. cubanere, det betyr imidlertid ikke at det er lurt å gjøre det. En åpen verden er viktig for å utbre de liberale verdier. Statlig boikott og restriksjoner er derimot noe helt annet, det bør selvsagt ikke være tillatt, slik sett er de amerikanske myndigheters restriksjoner i forhold til cuba selvsagt feil. For det andre er det få ting som skremmer meg så mye som mennesker som mener at «Lovverk må vi forholde oss til alle sammen uansett.» La… Read more »

b
b
15 years ago

«Dessuten: Eksisterende lovverk er fullstendig irrelevant i forhold til spørsmålet om hvordan lover bør være. Liberaleren mener at Norges lover på en rekke områder er kriminelle i den forstand at de krenker individers rettigheter og legitimerer overgrep mot uskyldige mennesker.» Men i dette tilfelle virker det som om en amerikansk uliberal lov overstyrer en norsk uliberal lov. Hotelleieren får tydeligvis ikke lov til å bestemme uansett. Er det ikke da bedre at norsk lov følges i Norge istedet for en amerikansk? Og på en annen side: er det ikke bedre å tvinge noen til å være urasistiske enn å tvinge… Read more »

Magnus Olafsen
15 years ago

Cuba bør boikottes på alle vis helt til de innfører demokrati og fri markedsøkonomi. Kommunistregimet nekter innbyggerne de mest elementære menneskerettigheter og dissidenter blir idømt lange fengselsstraffer. Les Torgrim Eggens roman Hermanas. Da vil du få et innblikk i hvordan det er å leve på Cuba, og livet der er langt unna det sosialistiske paradiset som SVere elsker å fremstille det som. For meg er det en gåte at stortingsrepresentanter fra dette partiet hvert år nominerer Castro til Nobels fredspris.

Henrik Lunde
15 years ago

til Bent Mosfjell som skriver «Jeg har to poenger til Henrik. Det første er ganske enkelt at mennesker og firmaer må få lov til å utestenge f.eks. cubanere, det betyr imidlertid ikke at det er lurt å gjøre det. En åpen verden er viktig for å utbre de liberale verdier. Statlig boikott og restriksjoner er derimot noe helt annet, det bør selvsagt ikke være tillatt, slik sett er de amerikanske myndigheters restriksjoner i forhold til cuba selvsagt feil.» Nei jeg ville ikke sendt mine jødiske naboer til gasskamre, men jeg måtte FORHOLDT meg til de konsekvenser som da ville komme.… Read more »

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Til Henrik: Da misforstod jeg hva du mente med «Forholde seg til». Med din presisering, er jeg nok enig, jeg må forholde seg til en pøbel med et balltre i en bakgate som truer meg, uten at det ligger noe moralsk autoritet i hans balltre.

Vi er nok uansett uenige om diskriminering. Menneskers rett fritt til å velge impliserer med nødvendighet rett til å velge egne kriterier og legitimerer sådan også retten til å diskriminere.

Frihet må være for alle. Er således tilhenger av enhver cubaners rett til å komme til Norge og besøke landet eller bosette seg her.

Henrik Lunde
15 years ago

Til Bent Mosfjell. Vi skal ikke holde på i årevis med dette, men denne saken er vel rett mot rett. Du mener altså at det er en del av friheten til individ A å kunne begå overgrep eller diskriminere individ B. «Retten til å diskriminere» – pussig å høre dette var en liberaler. Rett mot rett – du står på Hilton-kjedens rett til å diskriminere individer og jeg står på individenes rett til å leve sitt liv i frihet uten diskriminering. vi får la det bli med det, men jeg må innrømme at jeg har problemer med å skjønne logikken… Read more »

Erik Sandal
Erik Sandal
15 years ago

De omtalte cubanere er ikke enkeltstående individer på ferie/messereise, men representanter for Castros cubanske utgave av rød-fascismen.

Den eneste grunnen til at dette er blitt en sak skyldes at Cuba er en av venstresidens kjæledegger.
Forøvrig har Bent Johan på en presis måte artikulert liberale synspunkter på sp. om boikott.

Per
Per
15 years ago

Henrik Lunde skivebommer fullstendig idet han snur saken på hodet. Du har ingen «rett» til å oppholde deg på annen manns eiendom mot eiers vilje. Jeg har derimot rett til å nekte deg å komme inn i mitt hus. Du har ikke «frihet» til å kunne kreve å komme inn i mitt hus. Så enkel er faktisk saken for en liberalist. Du kan gjerne kalle dette «diskriminering», jeg synes et mer passende ord å bruke er eiendomsrett. Eiendomsretten bør gjelde enten vi snakker om eiendom som er eid av private enkeltpersoner eller av firmaer, her er det ingen prinsipiell forskjell.… Read more »

Henrik Lunde
15 years ago

Til Per.
«annen manns eiendom»? Å drive et hotell er noe annet enn ens eget hjem – enten liberalere liker det eller ikke. Det er regler for næringsvirksomhet i dette landet som man må følge for å kunne drive. Det er greit at dere «liberalere» har ders prinsipper, men hva med å ha i alle fall en finger i nærheten av bakken? Hvis mattilsynet vil stenge en restaurant pga. rotter og bakterier så kan jeg godt stå å skrike «eiendomsrett» og «annen manns kjøkken» til jeg er fiolett, men det hjelper lite.

Per
Per
15 years ago

Igjen sammenligner du epler og appelsiner. Hva har rotter og bakterier på et restaurantkjøkken å gjøre med hvorvidt en hotelleier selv skal bestemme hvem som skal få overnatte på hotellet eller ikke? Hvis jeg går på en restaurant for å spise er det en del av avtalen – en del av det jeg betaler for – at maten skal være tilberedt på en hygienisk forsvarlig måte. Hvis ikke restauranten etterkommer dette bryter de dette tillitsforholdet. Det vil være det samme som om det fyker støvdotter rundt på hotellrommet. I begge tilfellene får du ikke det du betaler for, og har… Read more »

Knut Stian Olsen
15 years ago

Mener liberaleren at man også skal kunne nekte negere (eller hva det kalles i dag :)) også å bo på hotellet?

Henrik Lunde
15 years ago

Per: Hvis du ikke aksepterer at det er forskjell på et privat hjem og næringsvirksomhet så tror jeg vi stanser der. Jeg fortsetter å forsvare individets rett til å leve sitt liv uten å bli diskriminert, mens du insisterer på å forsvare utøvers rett til å diskriminere et individ på bakgrunn av faktorer individet ikke er herre over. Liberalt? Jeg tar liberalistenes holdning til etterretning og stopper min deltakelse her.

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Jeg har et par siste kommentarer knyttet til Henriks siste innlegg: 1) Jeg jobber fra hjemmekontor, hvilket viser flyttende overganger mellom det private hjem og min næringsvirksomhet. Når går penger fra å være privat til å bli produksjonsmidler? Synet på forholdet mellom privat og offentlig er et vanskelig forhold, men et der liberalister foretrekker likebenhandling i stedet for et skille. 2) Veien til helvete er brolagt med gode forsetter. Jeg tror de fleste liberalisters holdning er svært klar. Vi er kategorisk imot slik diskriminering, og jeg personlig merker meg hvem som driver med slikt og driver privat boikott av diskriminerende… Read more »

doomguy
doomguy
15 years ago

og det hadde sikkert vært OK om hotellet hadde nektet alle afrikanere eller muslimer tilgang?

andyq
andyq
15 years ago

doomguy:

Jeg vil tippe at det hadde vært hotellets undergang i så fall. De fleste, og i hvert fall liberalister, ville da unngått dette hotellet som pesten.

Nå er det ganske langt mellom å nekte hele folkegrupper og religioner og å nekte offisielle handeldelegasjoner fra kommunistiske diktaturer.

Scandic må betale for dette ved at færre fra de cubanske myndigheter og norske blodrøde tar inn på hotellet. Dette synes jeg er det mest rettferdige.

Per
Per
15 years ago

Doomguy later til å tro at det ville være afrikanere eller muslimer som ville tape på at et hotell skulle nekte dem adgang.

Selvsagt ville det ikke bli slik. Som andyq helt korrekt skriver, så ville de eneste som ville tape på dette være hotelleierne. En slik praksis ville ført til massiv boikott av dette hotellet fra store lag av befolkningen. Hotellet ville gått dundrende konkurs. Således er det ingen økonomi i å innføre en slik praksis.

Også på dette området er det dermed slik at det er liberalismen og den frie markedsøkonomien som står for de beste løsningene.

Amund Farberg
Amund Farberg
15 years ago

Videre diskusjon med personer som helt klart ikke anerkjenner eiendomsretten tjener kun ett formål, og det er å sanksjonere disses standpunkter som noe det er verdt å ta opp til vurdering. Anbefales ikke.

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

For det første så bør man med et slikt utgangspunkt aldri kunne diskutere med mennesker som er uenige, siden man da «sanksjoner» deres synspunkter. Selv om det i enkelte tilfeller er slik at diskusjoner bør avsluttes (eller ikke påbegynnes), så er en diskusjon med meningsmotstandere helt nødvendig for å utbre sine egne oppfatninger. For det andre er slike diskusjoner nødvendige for å få skjerpet sine egne tanker og meninger. Det kan jo være at man faktisk lærer noe av dem eller faktisk til og man oppdager at man tar feil på et punkt eller to. For det tredje er aksept… Read more »

Per
Per
15 years ago

Hvordan mener Amund Farberg man skal få spredd ideer hvis man aldri skal diskutere med de som ikke anerkjenner det vi liberale regner som grunnleggende rettigheter?? De fleste i Norge anerkjenner ikke eiendomsretten fullt ut (noe en titt på valgresultatene eller debatten om røykeloven bare er to eksempler på). Den eneste måten man kan forsøke å påvirke dette på, er ved å diskutere. Når en diskusjon degenererer til personangrep og/eller usakligheter, eller hvis motstanderen ikke bringer argumenter til torgs som lar seg diskutere, da avslutter man diskusjonen. Uenighet i seg selv er sjelden noen grunn til ikke å diskutere (kun… Read more »

Fra arkivet