Ukategorisert

Kjøttfarse

Hvorfor er ingen smuglere liberalister? Eller, hvorfor blir ikke liberalistiske smuglere tatt?

NRK melder om en person fra Rogaland som ble tatt med 3 tonn kjøtt i bilen på Svinesund.

For den som ikke forstår hvorfor dette ble en nyhetssak: Det er altså ulovlig å ta med slike mengder kjøtt over landegrensene. Bakgrunnen for forbudet er for denne skribenten uklar, men kan ha noe med at den norske staten ikke vil la nordmenn få nyte kjøtt fra utlandet, og dermed få kraftige depresjoner grunnet tanken på alle de fryktelige samvirke-biffene man har spist tidligere i sitt liv.

Uansett, den stakkars rogalendingen har forklart ovenfor tollvesenet at kjøttet skulle brukes til selskaper i nær familie. Dette tror ikke tollvesenet på, og mannen risikerer fengsel.

Liberaleren tror heller ikke at personen har en nær familie av 3000 kjøttetere, og oppfordrer han, og alle andre som blir tatt med ulovlige mengder kjøtt på grensen, til å forbedre sin forklaring. Her er vårt forslag:

«Jeg forstår ikke hvorfor dere stopper meg og holder meg tilbake mot min vilje. Jeg forstår ikke hva ordet smugling betyr. Kjøttet i mitt bagasjerom er kjøpt og betalt i en frivillig og fredelig handling. Ingen er skadet eller krenket i min handling, og ingen vil bli skadet eller krenket. Mennesket har rett til liv, frihet og til å søke lykken, og i dag har jeg søkt lykken på handlesentrene på Svinesund.

«Hvem har gitt deg retten til å stoppe meg på vei tilbake til mitt hjemsted? Har du blitt valgt ut av gud?

«Hvorfor valgte du akkurat dette yrket, det laveste av det lave, å krenke andres rettigheter systematisk gang på gang?» Har du ikke lest bibelen, selv i bibelen blir tollere sett ned på. Dere skaper ingen verdier, dere ødelegger verdier. Dere gjør ikke mennesker lykkelige, dere gjør mennesker ulykkelige. Det er så mange andre ting du kan bruke livet ditt på, og så bruker du det på å stå her på grensa, en søndag, og stjele det andre har jobbet og slitt for.»

«Tror du virkelig at du, på ditt dødsleie, kommer til å se tilbake med stolthet på det du har gjort? Eller skulle du ønske at du hadde brukt dine tilmålte dager på å gjøre andre mennesker lykkelige i frivillig samhandel og sameksistens?»

«Terrorister og kriminelle kan du stoppe, men jeg ber deg om å la meg, en fredelig familiefar fra Rogaland (fyll inn rett fylke) få kjøre videre. Jeg har kjøpt litt kjøtt som jeg skal selge fra min kebabrestaurant for å skaffe inntekter til å brødfø meg selv og min familie. De siste årene har jeg gått arbeidsledig, men nå har jeg endelig kommet i jobb, kundene strømmer på, jeg har fått selvtillit og jeg ser veien til et nytt og bedre liv. Tør du å være personen som står i veien for dette?»

«Du sier at du handler på ordre. Det er ingen unnskyldning, fangevokterne i Auschwitz handlet på ordre. Du kan bryte ordrer. I dag er den første dagen i ditt nye liv. La meg få kjøre videre, og du vil føle deg som en bedre person. Du vil stå rakere, kona di vil se på deg med stolthet og undring over din nye glød, og det samme vil den vakre nabokona. Vi kan alle forbedre oss, og dette er din sjanse.»

«Nå kjører jeg. Takk! Dersom du vil lese mer om liberalismen kan jeg anbefale www.liberaleren.no».

17 kommentarer
Inline Feedbacks
View all comments
Taffelost
Taffelost
15 years ago

Hva med: «Du skjønner jeg synes så synd på de fattige bøndene i den tredje verden, at jeg alltid kjøper med meg litt kjøtt når jeg er i utlandet».

Nå må det jo sies at EU-bøndene er toll og subsidie beskyttet til langt opp over ørene – akkurat som de norske -, men man skal jo som sagt ikke la fakta ødelegge et godt argument.

Trond
15 years ago

Auschwitz?? Greit å være sår men men.

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Auschwitz henspeiler sikkert til Nürnberg-prosessen der det ble slått fast at man er ansvarlig selv om man har handlet etter ordre.

Det er viktig at mennesker ikke kan gjemme seg bak «at det er bare en jobb» eller «det er bare jobben min», og dette gjelder spesielt i Norge der man overhodet ikke risikerer noen form for forfølgelse dersom man slutter i sin umoralske jobb som toller.

Erlend
15 years ago

Fantastiske bibelsitat 🙂

Egentlig litt brutalt at man blir fengslet for å frakte med seg mat over såkalte «åpne grennser».

Øyvind, Mechelen
15 years ago

Nå er det flere grunner til at det ikke er bare-bare å ta med seg tonnevis av kjøtt over grensen. En av grunnene er dyrehelse.

http://matportalen.no/Saker/1139478859.01

Fettsnerk
Fettsnerk
15 years ago

God artikkel.

Øystein Sunde sang noe av de samme en gang, om parkeringsvakter: «Du sier du bare følger ordre, men det sa dem i femogførr også, og det holdt ikke for det!»

Blåmendog
Blåmendog
15 years ago

Hvor idiot må man være for å få sine bidrag på trykk i Liberaleren? Kjøtt som selges i norge har gjennomgått grundige tester, enten dette er importert kjøtt, eller stammer fra den lokale bonden. Kjøtt som smugles over grensene har man ingen kontroll med. Et åpenbart problem er videresalg til restauranter. Regner selvfølgelig ikke med at Liberaleren ser noe problem ved dette; man spiser jo på restaurant av fri vilje…

Erik Sandal
Erik Sandal
15 years ago

Hovedargumentet bak div. off. kontroller bygger på tanken om at når mennesket opptrer i rollen som privatperson har det ikke høy nok moral.(Filosofisk kan tanken bl. annet føres tilbake til Immanuel Kant:»Mennesket er et vilt dyr som må herskes over.» Og til Platon om at noen har rett til å herske over andre). En person bak et privat skrivebord har lavere moral enn en person bak et offentlig skrivebord. I det lutherske Norge er tanken om at staten er innsatt av gud, og derfor ufeilbarlig, utbredt. Hele velferdstatstanken bygger på ideen om at mennesket er et lavt kryp som må… Read more »

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Til Blåmendog:

Ja, svenskene, danskene og tyskerne dør som fluer på grunn av dårlig kjøtt! Not!

Når skal det gli inn at det faktisk ikke er farlig å spise matvarer som er kjøpt utenfor Norge?

uk-expat
uk-expat
15 years ago

I foelge, The Economist (hoesten 2006) saa viser studier at matsikkerheten i land ikke korrelerer med hvor strenger krav de har til matinnport (enten i form av tollsatser eller hygienekrav). Substansen i ‘matsikkerhetsargumentet’ mot matimport er proteksjonisme.

Blåmendog
Blåmendog
15 years ago

Innlegget til undertegnede var ikke et forsøk på å hente frem vikarierende argumenter for økt proteksjonisme. Jeg er snarere tvert i mot en tilhanger av økt internasjonal handel. Og kjøttkontroll er som nevnt ingen garanti mot infisert mat. MEN: Smugling foregår helt utenfor landets kontrollinstanser, og man har derfor ingen kontroll med hvor kjøttet faktisk kommer fra, potensiell helserisiko etc. Mosfjell er som vanlig opptatt av å karikere virkeligheten, og presterer en form for logikk som står til stryk; Hvem har sagt noe galt om europeisk mat? «Jeger-eksempelet» er også ugyldig, da mat som utelukkende går til privat konsum skjer… Read more »

Bent Johan Mosfjell
15 years ago

Den aktuelle saken handlet faktisk om europeisk mat. Biler på Svinesund kommer ikke fra Afrika, de kommer fra Sverige. Du har imidlertid et godt poeng. Og det er at smugling fører til mangel på kontroll på samme måte som man ikke kan være like sikker på kvaliteten på smuglersprit som polvarer og at man ikke kan være sikker på kvaliteten på narkotika som er forbudt. Poenget er altså at importforbud og generelle forbud hever risikoen for innbyggerne siden det skaper et svart marked der aktørene allerede er kriminialisert og således ikke har samme incentiver som andre til å sørge for… Read more »

Blåmendog
Blåmendog
15 years ago

Til Mosfjell: Da er vi nok mer på nett.hehe. Det du tar opp, er et typisk problem innen økonomier som ikke lar markedsmekanismene fungere. Srekk-eksempelet er Cuba; i landet som avskyr kapitalismen, består hverdagene av en en daglig kamp om å tjene penger i svarte markeder.

Denne saken dreier seg i bunn og grunn om handelspolitikk (blant annet), og jeg skulle derfor ønske at Liberalerens skribent hadde satset på en mer nyansert fremstilling, og ikke begrenset seg til å hoste opp klassiske liberalistiske fraser om samtykkende handlinger mellom rasjonelle aktører.

Lars H. Svennebye
Lars H. Svennebye
15 years ago

Artikkelforfatterens poeng er godt, men bare dersom han i utgangspunktet ser sin primære identitet i det å være statsborger, og tror at han har rettigheter overfor systemet som han kan argumentere for og vinne frem med. Dette er, med all mulig respekt, et naivt standpunkt.

Vi andre kjøper vår mat og vårt drikke i utlandet, og ser på eventuelle bøter regimet måtte finne det for godt å ilegge oss, som en del av forsvarsbudsjettet. Vårt individuelle forsvarsbudsjett.

Lars H. Svennebye
Lars H. Svennebye
15 years ago

Artikkelforfatterens poeng er godt, men bare dersom han i utgangspunktet ser sin primære identitet i det å være statsborger, og tror at han har rettigheter overfor systemet som han kan argumentere for og vinne frem med. Dette er, med all mulig respekt, et naivt standpunkt.

Vi andre kjøper vår mat og vårt drikke i utlandet, og ser på eventuelle bøter regimet måtte finne det for godt å ilegge oss, som en del av forsvarsbudsjettet. Vårt individuelle forsvarsbudsjett.

Lars H. Svennebye
Lars H. Svennebye
15 years ago

Artikkelforfatterens poeng er godt, men bare dersom han primært ser seg selv som statsborger med rettigheter overfor systemet, uansett hvor uenig han måtte være med praktiseringen av disse rettighetene under dagens regime. Dette er, med all mulig respekt -egentlig er vi sannsynligvis ganske enige- temmelig naivt.

Vi andre kjøper vår mat og vår drikke i utlandet, og ser på eventuelle bøter regimet måtte finne det for godt å ilegge oss som en del av forsvarsbudsjettet. Vårt individuelle forsvarsbudsjett.

Lars H. Svennebye
Lars H. Svennebye
15 years ago

Se der kom jeg til orde, tre ganger på en gang, med tilsynelatende (!) identiske innlegg. Dette hadde Agnar Mykle likt. Anbefaler stadig «Mykle – Et diktet liv» av Anders Heger (Gyldendal Norsk Forlag AS, 1999).

Fra arkivet