Ukategorisert

Kommunal eiendom – dyrere for deg

Landets ordførere vender tommelen ned for et forslag fra rådmennene om å bruke 2% av overskuddet på vedlikehold. Dumt, og ris til din og min bak.

Det er Kommunal Rapport som forteller at rådmannsutvalget i Kommunenes Sentralforbund anbefaler å sette av 2% av fjorårets overskudd til et fond – øremerket for vedlikehold. Avisen skriver at «de foreløpige regnskapsresultatene viser at Kommune-Norge har gått med rekordoverskudd i 2006. Netto driftsresultat kan ha vært på over 10 milliarder kroner, ifølge tall Kommunal Rapport har samlet inn.»

Det høres jo ikke så dumt ut, å ruste opp kommunalt eiede bygg, som for eksempel skoler og barnehaver. Det er en kjent sak at den kommunale eiendomsmassen går for lut og kaldt vann. Det er liksom så dårlig velgeragn å vedlikeholde bygningene, når det er så mye annet velgerne lettere kan fristes med.

Regningen for dårlig vedlikehold kommer jo først mye senere, når påleggene om øyeblikkelig utbedring kommer – med underliggende trusel om å stenge byggene. Og når søksmålene kommer fra tidligere barnehavebarn og elever, som har utviklet astma og andre sykdommer som følge av fuktighet etc.

Det burde også være innlysende at løpende vedlikehold i det lange løp er en billigere løsning enn neglisjering av behovet inntil Arbeidsmiljøtilsynet står på døren.

Men ikke for kommunepolitikerne.

Ordførerne selv er provoserte av forslaget – fordi de mener det er en politisk avgjørelse. Det er jo innlysende. Rådmannen tenker økonomi og utgifter – mens politikerne tenker gjenvalg.

Et lite tips: Det kan være gode muligheter for gjenvalg ved å prioritere god økonomi i kommunen, selv om dette ikke fremstår som noe sexy valgløfte.

Til velgere som får høre kommunepolitikere love nye svømmehaller, rådhus eller kulturhus fremfor vedlikehold av eksisterende byggmasse; du bør spørre om det implisitt i denne prioriteringen ligger en fare for at kommunens barn vil utvikle astma. Og om politikerne har tatt fremtidige erstatningssøksmål med i prisen for de løftene de nå kommer med.

Politikernes manglende evne til å prioritere bruken av mine og dine penger tilsier at de ikke bør ha dette ansvaret i det hele tatt.

Avslutningsvis kunne vi antydet noe om fordel av privat eiendomsrett fremfor offentlig vanskjøtsel – men da ville vi vel bli beskyldt for å ha ideologiske skylapper.

Så da er det bare å håpe at kommunepolitikerne ikke vanskjøtter sin egen eventuelle eiendom i samme grad som de gjør med offentlige eiendom de har ansvaret for. For deres egen skyld.

Spark dem! Du har muligheten i september.

Mest lest

Arrangementer

  • Ingen arrangementer